Friday, April 4, 2008


Ag breathnú Des Bishop ag mallú

Bhí mé ag breathaithe an chéad dhá eipeasóid na shraitheanna nua Dheas Mac an Easpaig (a shlionne as Gaeilge). Scríobh mé faoí "In t-Ainm na Fhada" an seachtaine seo caite anseo. Is maith liom gur ag spraoi leis an Gaeilge. Duirt sé féin againn ina lucht feachana: tá sé furasta! Níl sé níos ard. D'éirigh mo chroí nuair chonaic an radharc seo. Tá sé ag sneamh ar cuan in aice leis Lheitir Móir ar an cois fharraige Chonamara. Lhéim uisce a bhaint amach as bhád an madra de, freisin. Smaoinim gur ní raibh an trá níos fuar orthu!

Fuair sé féin ag foghlaim ar an teanga leis mhic léinn Cholaiste Lurgan. Is mór i a dhúil sa léann. D'imir sé cluiche peile ar aghaidh an foireann Cheathrú Rua. Thiomaint sé ar an bóthar triu An Spideal. Bhí aithne liom an stáisiún peitril chéana féin ansin. Líon mé an carr agam aít ann sin nuair tháinig mé ar an bealach amháin go An Clochan go dtí i gcathair nGallimh ar feadh ceithre shamhraidh seo caite.

Mar sin, lhabair Des an-focail mallachtachaí díobh ar feadh seó grinn ar an bhoinn is minic go bhfuil a scannanú fós. Léigh mé ina agallamh go cliste Dheas leis Caiomhe Ní Laighid ina Beo: Eagran 83; Márta 2008 ní bhfuil ag iarraidh Des an sraith (ag craoladh araon RTÉ) a líonta leis tuairimaí aige seisean feín go laidir ar aghaidh an Eaglais Chaitleceacht an mí-úsaid gnéis le buaicheallí-- agus ag bréagach faoí hómaighnéasach agus collaíocht a chur ina thost i measc sagairt leo féin. Insíonn Des Chaoimhe uirthi go raibh a fheadfaidh duine eile bariulaí go cumlacht aige de thaisme; níor tuigeann siad fúthu as comhthéacs. Tuigim seo.

Afach, chuir Des mallachtaí go leor nuair go bhfuil ag obair ar an ardán. Feiceann mé an gnáthchúrsa aige ar an sraith sin. Ach, sílím níl ábalta tuiscint a ghnáth duine uilig ar an lucht feachana ar an RTÉ. Leoga, ceapaim ní bhfuil duine eile is mo i n-Éirinn go mbeidh aontú liom. Nílim leanbh ann. Níl siad ag cur le chéile liom mar sin an sean-chúltur cráifeach ansiud go mbeadh ag insint focail níos salach chomh Méiriceánachaí is mo ag roghnaigh a rá go oscailte ina seol go laethúil. Mar sin féin, tá sé ag athrú!

Watching Des Bishop cursing

I was watching the first two episodes of the new series of Des Bishop (son of the bishop= his Irish surname!) I wrote about "In the Name of the Fada" this last week here. It pleased me that he's enjoying the Irish. He himself tells us in the audience: it's easy! It's not very difficult. My heart rose up when I saw this scene. He's swimming in the harbor near Lettermore on the coastline of Connemara. A dog makes a leap into the water from a boat, also. I think that the beach was not very cold for them!

He found himself learning the language with the students at Lurgan College. He's a great student. He played football against the Carraroe team. He drove on the road through Spiddal. I remembered the same gas station there. I filled my car there in that place when I came on the same way from Roundstone into Galway city during those four summers ago.

Still, Des speaks lots of curses very often to us doing the duration of his stand-up comedy act that is filmed also. I read in the intelligent interview of Des with Caoimhe Ní Laighid in issue 83 of Beo, March 2008 that Des did not want the series (aired on behalf of RTÉ) to fill with his own strong opinions against the Catholic Church with its own sexual abuse of boys-- and the lying about homosexuality and silencing sexuality among their clergy. Des told to Caoimhe that other people could by chance be able to come upon his powerful opinions; they would not understand them out of context. I understand this.

However, Des puts (into use) many swear-words when hé works on stage. I see his routine on that show. But, I think that some people viewing in the RTÉ audience are not able to understand his habit. I'm not a child. Indeed, I perceive that most other Irish people will not agree with me. They do not support me since the formerly pious culture over there would be telling dirtier words than most Americans choose to say openly in daily life. This is changing, nevertheless!

Image/iómhá:Comic Irish Curse

No comments: