Tuesday, April 22, 2008


Ag eisteacht Raidió Fáilte

Léigh mé an alt seo ar Gaelport.com: "50,000 Fáilte romhaibh" ar an eagran 22ú Aíbreán 2008 an nuacht . Craoladh Raidió Fáilte ar an tuiscint. Is stáisiún Thiar Béal Feirste é ann. Scríobh "Aisling" nuair ag curtha sí an léiríu ar an blog seosan, 28ú Márta: ba chóir duit éist le Raidió Fáilte ar an idirlíon ag www.raidiofailte.com, tá suíomh nua ag teacht!

Cloiseann daoine go leor an Raidió Fáilte. Tá siad i gconaí ar an domhan ar fad. Is cosuil leis Raidió na Gaeltachta nó RTÉ anois. Má mian libh a cloisfidh Gaeilge beo, caithigi sibh ag fáil áiteannái go furasta libh teachtaí agaibhsa.

Dúirt mé leis Diarmuid Ó Tuama an samraidh seo caite. Tá séisean ag obair ar an stáisiún. Tá sé labhairt ar an raidió go rialta ansin. Tá craolachán dó An Chulturlann ar an Bóthar na bhFál.

Ábalta sibh eisteacht stáisiún ar an idirlíon. Chuala mé féin air faoi lathair. Bhí sé ceol na tuaithe a sheinm. Is maith liom rince tíre go minic. Ach ní bhfuair mé seans a cloisteáil dom focal uile. Measaim go raibh an t-am ar an iarnóin a imirt nó a codladh.


Listening to Raidio Fáilte


I read this article: "Welcome to 50,000 of you all" on Gaelport.com, in the 22 April 2008 edition of the newspaper "Lá." Raidió Fáilte broadcasts from the North. It's a West Belfast station. "Aisling" wrote when she posted a comment on this blog, 26 March: "It's right for you to listen to Raidió Fáilte on the internet at www.raidiofailte.com, it's a new location coming." {Her sentence sounds better if left in Irish!}

Lots of people hear Raidió Fáilte. They are living all around the world. It's similar to RnG or RTÉ now. If you wish to hear living Irish, you must get those places easily in your own homes.

I spoke with Diarmuid Ó Tuama this past summer. He himself works at the station. He's speaking on the radio there regularly. The broadcast is from An Culturlann on the Falls Road.

You're all able to listen to the station on the Internet. I heard it myself recently. There was folk music playing. I like dances from the countryside often. But I did not get a chance to hear any other words. I guess that it was the time in the afternoon to play (games) or to sleep.

No comments: