Thursday, December 31, 2015

Fáilte go dtí Jerry + Larry

Nach beag tri seachtaine ó shin, chuir mé iontas sa bhaile. D'imithe mé ar shiúil le haghaidh ar maidin. Nuair a d'fhill mé, chónaic mé dha piscín thuas staighre.

Mar sin, thuig mé go raibh an beirt nua. Bhí siad dubh agus ban chomh Gary, Mary, agus Malcolm. Ach, bhí níos lú Jerry agus Larry, seacht seachtaine d'aois sin.

Ó shin, bím leo oiread agus is féidir sa bhaile. Is maith liom ag breathnú orthu imirt. Ar ndóigh, is brea leo a codhladh go leor, ar cheile, ar an leaba.

Shíl mé go mbeadh is maith leis ár madra Opie iad. Tá sí ag fás go mall leis seo. Measaim go raibh sí codlaíonn leo ar feadh an h-óiche, fós.

Is cuimhne linn amannaí alannaí leis Gary, Mary agus Malcolm. Anois, tá Jerry agus Larry anseo. Taithneamh a bhaint as a n-chuideachta.

Welcome to Jerry + Larry.

Almost three weeks ago, I found a surprise at home. I had left for the morning. When I returned, I saw two kittens upstairs.

Therefore, I realized that they were a new pair. They were black and white like Gary, Mary, and Malcolm. But, Jerry and Larry were far smaller, seven weeks old then.

Since then, I have been with them as often as possible at home. I like watching them play. Of course, they love to sleep a lot, together, on the bed.

I think that our dog Opie may like them. She is growing slowly at this. I reckon that she is sleeping with them during the night, too.

We remember lovely times with Gary, Mary, and Malcolm. Now, we have Jerry and Larry here. We enjoy their company.

No comments: