Tuesday, September 15, 2015

Bradan agus Salman

Chuala Léna agus mé scríbhneoir cáiliúil an tseachtaine seo caite. Chuaigh muid go dtí ar lar ina gCathair na hÄingeal. Chonaic muidsa Salman Rushdie ag an leabharlann lárnach ansin.

Go nádurtha, tá leabhar nua aige a plé. Ach, d'iarraidh muid ach a fhéiceail air ag ár cathair. Go fírinne, ní raibh breá "Na Veársaí 'Ghaire Ghalar Dubhach" go mór. Shíl mé go raibh sé ró-scaipthe.

Mar sin féin, bhi maith muid ag breathnú Rushdie. D'inis sé dúinn faoi an dith de chaint saor in aisce. Chuir sé i gcoinne 'rabhaidh spreagadh' agus géilleadh na chinsireacht san Eoraip 's Méiricea Thuadh.

Thít sé go leor aimnreachtaí. Mheas se go raibh Bob Dole an-leadránach. Chinn sé Bill Clinton an-deas. agus Seoirse Ö Chluaine an-dathúil, mar shampla...aon iontas.

Níos luaithe, d'ith bradan agus gnocchi ina bialann fineáil, "Industriel" ag 6th agus Grand. D'ól leann dubh-bainne ó Longmont i gColorado. Beidh muid ar ais ann nuair atá againn níos mó ama.

Salmon and Salman

Layne and I heard a famous writer this past week. We went to the downtown Los Angeles. We saw Salman Rushdie at the Central Library there.

Naturally, he had a new book to discuss. But, we wanted to go only to see him in our city. Truthfully, I did not love "The Satanic Verses." I thought it was too scattered.

Nevertheless, we liked watching Rushdie. He told us about the need for free speech. He stood against "trigger warnings" and capitulating to censorship in Europe and North America.

He dropped many names. He thought Bob Dole was very boring. He found Bill Clinton very charming and George Clooney very handsome, for example...no surprises.

Earlier, we ate salmon and gnocchi at a fine restaurant, Industriel, at 6th and Grand. I drank milk stout from Longmont in Colorado. We will return there when we have more time.

Ghrianghraf/Photo: Tá muid ag suí ar bhealach ar ais anseo! We are sitting a long way back here!

No comments: