Tuesday, September 29, 2015

Ag dul go bPairc Sequoia

 Sequoia National Park, California
Chuaigh Léna agus mé go bPairc Náisiúnta Sequoia Dé Ceardaoin ar feadh an tseachtaine seo caite. Bhí an Lá de Leorghnímh ann. Mar sin, níl obair aici.

D'iarr sí ag imirt go an teorainn nua. Ní raibh feicthe againn an ceantar faoi na Sierras Thiar ag imeall an Gleann Lárnach. D'fhág muid ár baile ag méan lae.

Thiomaint muid leis ár madra, Opie. Chodlainn sí sa suiomh ar ais. Ní raibh sí ag iarraidh chun breathnú amach.

Ach, rinne mé. Is maith liom ag feacháil na úlloird de liomóidí agus ológaí in aice leis an bailte beagaí. Rith muid tri Bakersfield (ró-te, in aice le 100F), Terra Bella (bhaile dúhais sean-chara), Porterville (eaglaisí go leor), Lindsay (ag fháil bhais ológái), Exeter (an-deas), Lemon Cove (ag fáil bhais), agus Three Rivers (sprionlaithe--aon leithreas phoiblí). Faoi deireadh, tháinig muid an Pairc.

Is maith linn na crannaí rua, agus na móineír Halstead, glas agus ag tabhairt cuireadh le mo radharc. Thít trathnóna nuair d'fhág muid uair an chloig ina dhiaidh sin dhá. Ëist muid go dtí an leabhar "The Secret History" a léamh ag a údar, Donna Tartt, ar an mbealach abhaile fada; d'fhill muid aice le méan oíche.

Going to Sequoia National Park. 

Layne and I went to Sequoia National Park on Wednesday during the past week. It was Yom Kippur. Therefore, she did not work.

She wanted to get out to new territory. We had never seen the region around the Western Sierras around the Central Valley. We left our house at noon.

We drove with our dog, Opie. She slept in the back seat. She did not want to look out.

But, I did. I liked seeing the orchards of lemons and olives near the small towns. We passed through Bakersfield (too-hot, near 100F), Terra Bella (hometown of an old friend), Porterville (lots of churches), Lindsay (dying olives), Exeter (very nice), Lemon Cove (dying), and Three Rivers (miserly--no public restrooms). Finally, we came to the Parc.

We liked the redwoods, and the Halstead Meadow, green and inviting to my sight. Dusk fell when we left two hours later. We listened to the book "The Secret History" read by Donna Tartt, on the long way home; we returned near midnight. (Grianghraf/Photo)

No comments: