Saturday, August 15, 2015

Is chlé-libraíoch mé

Measaim go mise a gcéanna faoi deireadh. Nuair bím ag smaoineamh faoi chúrsaí polaitíulái, ar an laghad. Thúg mé tráth na gceist an mí seo caite, mar shampla. 

Mar is féidir leat a fheichéail, is chlé-libraíoch anseo. Bhí léite agam go leor faoi ainrialachas ar feadh na blianta beaga anuas. Go hairithe os rud Occupy i 2011. 

D'fhoghlaim mé go bhfuil mé idir libraíochas agus sóisaleachas ar an iarmhéid. Roimh seo, thuig mé go bhfuil mé ar an chlé. Ach, níl me ar an thaobh na láimhe deise de réir na libraíoch, gan amhras.

Go teoiriciúil, seasamh mé i measc iad siúd nach bhfuil bhfabhar ceannairí tofa. Go fírinne, is maith liom ag staonadh ó vótáil d'iarrthóirí i dtóghcháin móra. Níl maith liom an dá phríomh-páirithe i náisiún seo.

Mar sin féin, caithfidh mé a chinneadh ag déanamh i 2016. Bíonn iarrthóir nua ó na Sóisialaithe anois--ach tá sé ag rith mar Daonlathaigh. Ní aontaim le roinnt na chuid ardán, ach aointaim le go leor de na sé. Beidh mé a feiceáil go luath má mhaireann sé an bliain seo chugainn.  

Left-libertarian me.

I judge that I myself am the same lately. When I think about political matters, at any rate. I took this
quiz last month, for example. 

As you can see, I am left-libertarian here. I had read a lot about anarchism during the past few years. Especially since Occupy in 2011. 

I learned that I am between libertarianism and socialism on the balance. Before this, I understood that I am on the left. But, I am not on the side of the right-hand regarding the libertarians, no doubt. 

In theory, I stand among those who do not favor elected leaders. Certainly, I like abstention from voting for candidates in major elections.  I do not like the two major parties in this nation. 

All the same, I must choose what to do in 2016, There is a new candidate from the Socialists now--but he is running as a Democrat. I do not agree with some of his platform, but I agree with much of it. I will see soon if he lasts the next year.

No comments: