Monday, August 31, 2015

Ag an Babhla na Choillte Chulleain aríst.


 Hollywood Bowl to celebrate DreamWorks Animation 20th anniversary July ...

Ar feadh an tseachtaine seo caite, thóg amach Léna agus mé leis Niall agus a chailín Áine. Chuaigh muid ag an Babhla na Choillte Chulleain aríst. Chuala muid ceithre saothair ceile.

Bhí siad téama na Fraince ann. Bhí maith liom an príomh-piosa is mó ann. Bhí sé an shionsacht daicheadú le Mozart. Tá sé ainmithe "an bParas,"ar ndóigh.

Ach, bhí sé an-ghearr ann. Ansin, bhí sé an dara piosa le Saint-Saens. Bhí se reasunta mór, ach go gearr, tháinig dordveidhle óg agus rinne sé go-hiontach.

Bhí sós ann. D'ith ceapaire cáis leis arán maith. D'ól leann Indiach geal "Loser" le Elysium i tSeattle agus leann dubh "Black Rhino" ó Grualann Adelbert i hAustin.

Sheineamh siad piosaí le Ibert agus Haydn. Bhí an priomh-piosa chomh ceol im "Bugs Bunny"; ní fheadfaidh go chuimne liomsa le Haydn is mó ach oiread! Mar sin féin, bhain sult as againnsa suas na rialtaí mar i gcónaí.

At the Hollywood Bowl again.

During the past week, Layne and I took Niall and his girlfriend Ann out. We went to the Hollywood Bowl again. We heard four musical works.

They had a French theme. I liked the first piece most. It was the fortieth symphony by Mozart. It is named "The Paris," of course.

But it was very short. Then there was the second piece by Saint-Saens. It was all right, but suddenly a young cellist came and made it wonderful.

There was a break. I ate a cheese sandwich with good bread. I drank an IPA "Loser" from Elysium in Seattle and a dark ale "Black Rhino" from Adelbert Brewery in Austin.

They played pieces by Ibert and Haydn. The first piece was like music in "Bugs Bunny": I cannot recall the Haydn much either! Nevertheless, we enjoyed ourselves under the stars as always.

(Ghriangraf/Photo.)

No comments: