Monday, April 13, 2015

Ag cheannaigh "Pinnochio" i nGaeilge

Cheannaigh mé an cóip seo le Pinnochio le Carlo Collodi an mí seo caite. Bhí dith orm a fháil an leabhar seo ann. Tá mé ag tósu ag léamh san Iódáilis, tar éis an tsaoil.

Mar sin, cén fath ar mhaith liom an leabhar sin i nGaeilge fós? Bheul, measaim go mbeadh suimíuil seo a fháil ina dhá teanga. Is maith liom iad araon, go nádurtha.

Ina theannta sin, tá seo ag foillsiu le Coiste Litríochta Mhúsgrai ina Gaeltacht i gCorcaigh fós. Duirt sé: "Chuir Pádraig Ó Buachalla i nGaelainn an scéal san sa mbliain a 1933 agus d'fhoíllsigh fén dteideal Eachtra Phinocchio." Bhi Ó Buachalla i gcónaí i Naomh Proinsias, mar inimirceach, freisin.

Tharraing Roberto Innocenti na léaráidí an-álainn. Bhí sé leisaithe ag Dáithí Ó Cróinín agus Séan ua Súilleabhain. Is féidir leat é a cheannach ó An Síopa Leabhar na Kennys i nGaillimh mar i rinne me.

Chríochnaigh mé leagan dátheangach (Béarla-Iodáilis) ar líne aréir. Anois, mbeidh mé ag foghlaim faoi an leabhar níos mó ann. Is maith liom an scéal seo tsíog agus molaim é an thabhairt duitsa.

Buying Pinnochio in Irish.

I bought this copy of Pinnochio by Carlo Collodi last month. I wanted to get this book. I am starting to read in Italian, after all.

Therefore, why do I want that book in Irish, too? Well, I reckoned that it'd be interesting to get this in two languages. I like them both, naturally.

Furthermore it is published by the Literary Committee in the Musgrai Gaeltacht in Co. Cork too. They say: "Pádraig Ó Buachalla put the story into Irish in the year 1933 and it was published under the title Adventures of Phinocchio." Ó Buachalla lived as an immigrant in San Francisco, also.

Roberto Innocenti drew the very lovely illustrations. Dáithí Ó Cróinín and Séan ua Súilleabhain revised this version.  You can purchase it from Kennys in Galway as I did. 

I finished an Italian-English bilingual version online last night. Now, I may learn about the book more. I like this fairy story and I recommend it to you.

No comments: