Saturday, February 28, 2015

An hÓiche Beo

Chonaic muid an h-óiche eile an dráma nua le Conor McPherson. Bhí sé taibiú ar an Cois Thiar le "An hÓiche Beo." Chuaigh Léna agus mise go dtí an Teach Súgartha Geffen ina Coill Thiar.

Ní raibh mé ag dul ansin ar feadh i bhfad ann. Tá foirgnimh nua go leor ina gceantar sin. Ach, ní bhfuil siad duine go leor ag imeall, seachas leinn ó UCLA, ar ndóigh.

D'ith muid ina bialann ar dtús. Bhí maith liom an leann áitiúil le Ghrúdlann Carraigh na h-Iolar. Tá sé Populist IPA, an-géar.

Shíl muid ar chéile go raibh an dráma ní raibh soiléir. Mheas muid go raibh sé doiléir, go fírinne. Ach, d'aontaigh muid go raibh lag an stiurthóir.

Mar sin féin, bhí sé suimiúil, gan amhras. Ní raibh mé léadranach. Shíl mé an deireadh go raibh débríoch, fós.

"The Night Alive"

We saw the other night the new drama by Conor McPherson. It was the premiere on the West Coast of "The Night Alive." Layne and I went to the Geffen Playhouse in Westwood.

I had not been there for a long time. There are new buildings galore in that district. But, there were not many people around, besides students from UCLA, of course.

We ate at a restaurant first. I liked my local ale from Eagle Rock Brewery. It's Populist IPA, very sour.

We thought together that the drama was not clear. We reckoned that it was obscure, truly. But, we agreed that the director was weak.

All the same, it was interesting, without a doubt. It was not boring. I thought the ending was ambiguous, too.

No comments: