Wednesday, July 16, 2014

Slán a fhághail dó Rover

Fhilleadh Léna agus mé abhaile ar an Ceathru Iúil. Fhán ár dtrí madraí ann: Taffy, Opie, agus Rover. Ith siad lacha ó bialann Sínis ar chéile. 

D'imigh Léna agus mé go Sliabh ar an Rí ar feadh an tseachtaine seo caite. Ach, cheap muid anois go raibh ag fanacht linn Rover a thabhairt ar ais. An lá seo chugainn, ní iarr Rover a ith nó a ól ar chor ar bith. 

Bhí fhíos againn go raibh an uair ansin. Ghloigh Léna trédlia a tháinig go dtí ar theach. Thug sí drugaí dó. 

Thít Rover ina chodladh go mall. Labhraimuid leis go bog. D'inis muid faoi neamh h-aghaidh madrái leis crustaí na pizza go leor.

Shuigh muid leis Rover ar feadh tamaill. D'fheach sé suas ar an crann tangerine. Chonaic Rover an speir gorm samraidh uair dheireanach.

Wishing goodbye to Rover.

Layne and I returned home on the Fourth of July. Three dogs waited there: Taffy, Opie, and Rover. They ate duck from a Chinese restaurant. 

Layne and I had left for Monterey during the week past. But, we think now that Rover was waiting for us to come back again. The following day, Rover did not want to eat or drink at all anymore.

We knew that it was time then. Layne called a veterinarian who came to the house. She gave drugs to him. 

Rover fell into a sleep slowly. We talked to him softly. We told him of a heaven for dogs with pizza crusts galore. 

We sat with Rover awhile. He looked up at the tangerine tree. Rover saw the blue summer sky a last time.

1 comment:

tony bailie said...

Tá brón orm sin a chluinstin. Ach, scéal deas.
Tony