Thursday, May 15, 2014

Ag tráthanna na gcéist


02diggers_400.jpg
Bím ag tráthanna na gcéist ag cur ar Aghaidh Leabhar le déanaí. Beidh mé ag dul a roinnt beagán anois libhsa. Tá cuid acu greannmhar agus cuid acu tromcúiseach ann.

Ar dtús, bhí mé ag fhoghlaim go bhfuil leath ró-intleachtúil, 25/50 agam. Is é mo inchinn 53% réasúnach agus 47% iomosach. Go nádúrtha, tá mé cineál INTJ ann; tá mé stuamaí agus fealsúnachtaí, go nádúrtha.

Tá mé 93% dhaonnach ann. Ach, bhí mé ina cheannaire spiorodálta i saol atá caite ann. Agus, bhí mé ag obair is fearr chomh mar sealgaire ina meanaoiseannaí ann, Hamlet ansin, nó mar scríobhneoir anois.

Áfach, níl "jock," feidhmiúcháin, nó le chroí mór, sílim in ainneoin na torthaí. Bheul, tá Indiacht phearsantacht náisiúnta agam. Agus, tá náisiúntach fo-comhfhiosach go bhfuil Éireannach agam, go fírinne.

Anois, is maith liom is fearr an aois na Tonn Nua i roc-cheol. Tá mé ar nós Led Zeppelin i roc-cheol claiseceach ann. Agus, tá mé ar nós Radiohead i roc-cheol Britpop fós.

Mar sin féin, leanaim air John Entwistle de réir baill den The Who. Äfach, tá Emma Goldman agus Mikhail Bakunin mo samhlachtaí réabhlódeachaí ann--níl Keith Moon! Ar deireadh, lean mé ar an taobh clé ach chomh neamhthairiseach nó ainriail liobraióch leis Na Tochaltóirí agus amhran le Leon Rosselson suas.

Taking quizzes. 

I've been taking quizzes on Facebook lately. I'm going to share a small portion with you now. Some of them are funny; some are serious.

First, I learned that I am half too-intellectual, 25 out of 50. I have a brain 53% rational and 47% intuitive. Naturally, I'm type INTJ; I am prudent and philosophical, naturally.

I am 93% humanist. But, I was a spiritual leader in a past life. And, I was best suited to work as a hunter in the Middle Ages, Hamlet then, or as a writer now.

However, I am not a "jock," an executive, or big-hearted, I think despite results. Well, I am Indian in my national personality. And, my subconscious nationality is Irish, certainly.

Now, I like best the New Wave era in rock music. I resemble Led Zeppelin in classic rock. And, I am similar to Radiohead in Britpop, too.

Nevertheless, I follow John Entwistle in the matter of members of The Who. However, it's Emma Goldman and Mikhail Bakunin as my revolutionary role models--not Keith Moon! Finally, I lean to the left but as disaffected democrat or a libertarian anarchist, like the Diggers and the song by Leon Rosselson above. (Posteár le/Poster by/ Erik Ruin by way of/ ar bealach Justseeds.)

No comments: