Saturday, May 31, 2014

Ag léamh faoi An Eilvéis

Tá mé ag léamh mír faoi An Eilvéis faoi láthair. Nach bhfuil mé ag léamh faoi Elvis as Gaeilge (rud a rinne mé anseo), mar sin féin. Is é a bhrí i nGaeilge ó fin nGaillis, chomh "Helvetia" i Laidin.

D'iarr Martin Brauer dom a léamh an leabhar le a iníon, Yangzom. Is maith liom chuid leabhar féin Domhan na hAisling ó Tibéid. Tá sé "Tibetologist" faoi deara, agus bhí mé sasta athbréithnú a dheanamh fós Ar fud ar lán Sléibhte aici.

Is docha, tá sí í féin ar an gchéad hEilvéise agus an Tibéadis riamh! D'imigh a máthair Tibéid (leis a máthair féin agus a hathair) i 1959. go dtí an India an chéad agus ansin in aice leis 1970 go an hEilvéis. Ar ndóigh, socraithe a hathair agus a mathair ansin, ach anois, tá siad i gcónaí freisin i Nua-Eabhrac agus an Ghréig.

Ag labhairt na hÉireann, tá mé ag déanamh dha léirmeaseannaí ar ficsean ar bealach ó Dónal Mac Lochlainn; tá sé an aois chéanna liom. Rinne sé aistriúchánnaí go leor ó na hEilvéis-Germáinis agus Romansh. Scríobh mé faoi An Alp le Arno Camenisch; tá féin de Surselva ansuid, i measc an teanga Romansh. 

Seo chugainn, bím ag léamh scéaltaí na Albanach agus Uladh le Mac Lochlainn féin. Rúgadh sé i nDóire ach tá a chlann d'imigh go Glaschú i 1970, freisin-- deoraíocht polaitiúil eile. Biodh a fhoilsiú Bain an ceann na Mhaighdean Mhuire i Meitheamh seo.  Triu Tibéid agus Éireann, mar sin, bíonn an dealbh na hEilvéis ag athrú anseo mar suas, go cinnte...

Reading about Switzerland.

I've been reading a bit about Switzerland recently. I haven't been reading about Elvis in Irish (which I did here), all the same. It's the meaning in Irish from the Gaulish tribe, as in Helvetia in Latin.

Martin Brauer asked me to read a book by his daughter, Yangzom. I liked his own book Dreamworld Tibet. He's a noted Tibetologist, and I was happy to review also her Across Many Mountains.

Probably, she herself's the first Swiss and Tibetan person ever! Her mother took off from Tibet (with her own mother and father) in 1959, to India at first there and then around 1970 to Switzerland. Of course, her father and mother settled there, but now they also live in New York City and Greece.

Speaking of Irish, I've been making two reviews about fiction by way of Donal McLaughlin; he and I are the same age. He's done many translations of Swiss-German and Romansh. I wrote about The Alp by Arno Camenisch; he himself's from Surselva over there, in the middle of the Romansh language.

Next, I'm reading Northern Irish-Scots stories by McLaughlin himself. He was born in Derry but his family left for Glasgow, also in 1970. Beheading the Virgin Mary will be published this June.
Through Tibet and Ireland, therefore, the image of Switzerland here as above is changing, surely...

No comments: