Wednesday, April 30, 2014

Slán go Máire mo chat


Bhuel, caith mé abair slán go Máire, mo chat anois. Fuair sí bás faoi deireanach. Bhí sí beag agus sean.

Tuigeann muid go raibh an h-am. Bhí tuirseach aici go minic. Shuigh sí ar an deic anois agus ansin.

Ach, bhí dith uirthi a codladh. Ar ndóigh, tá sé seo fíor de réir go léir cait. Mar sin féin, measaim go raibh tinneas uirthí.

Bhí sí dubh leis bán ann. Tá deartháir Gearrai air an dath céanna ar chéile. Bhí Máire i bhfad níos tanaí, leir mar a gcéanna. 

Is cuimhne liom mar go raibh a dhéanamh crónán sí an-glórach. Bhí maith leí seo gach óiche. B'fhéidir, tá ag dhéanamh crónán ag dul ag codladh anois, fos. Slán abhaile, a Mháire mo chatín.

Goodbye to Mary, my cat.

Well, I must say goodbye to Mary, my cat, now. Death took her lately. She was small and old.

We understood that it was time. Weariness had come on her often. She sat on the deck now and then.

But, there was a need on her for sleep. Of course, this is true for all cats. All the same, I reckon there was illness on her.

She was dark and white. Her brother Gary is the same color, together. Mary was very skinny, likewise.

I remember her purring very loud. Every night she was happy. Perhaps, she is making a purr going to sleep now, still. "Safe home," to Mary my kitten.

No comments: