Tuesday, April 15, 2014

Fáilte go Nestor

Cheannaigh Léna mo triú bonsai le déanaí. Bhuel, bíonn seo difriúl é go fírinne. Mar sin, tá sé bláthanna agus níl sé buaircíneach beag chomh Bráthair Áitil agus Páidí.

Déanaim mé a cheangail idir Léna agus mé ag dul go Naomh Crios ag fhéiceail ár chairde Bob agus Crios ansuid. Sheolaidh siad Bráthair Áitil chuichi riamh an marbh na mathair na Léna. Thúg muid Páidí nua go Naomh Crios ar leath bealach an bliana seo caite agus go dtí ár bhaile a dhéanamh cara nua chun Bráthair thuas staighre sa ghrian, lenar dhá cait ag coladh.

Ainmithe Léna sé do Nestor. Dúirt sí mé go raibh sé mar gheall go bhfuil sí "empty nester" an bliana seo. Mar sin féin, shíl mé faoi an Íliad...agus "Ulysses" le Seoigh, ar ndóigh, go tapaidh.

Fuair sí é ag an áit céanna, nuair áit a mbíodh Páidí ar feadh Mhárta seo caite. Bíonn seanfhear tSeapáinis faoi chúram na plandaí ag an taobh na bhóthair go Coalinga ann. Measaim faoi sé gach uair a théann mé an comhartha buí B-O-N-S-A-I ann.

Tá suiomh ag fás na crannaí beag ag imeall Bóthar Cúig ag trasna ó Feirm Harris in aice leis an sli amach go Coalinga ann. Tá áit mór leis béilí úr, ach tá eallach chruinniú agus maríodh ansin. Tá trua agam nuair a théann.

Is féidir leat boladh an boladh láidir ó an Bóthar Mór. Bhain mé úsaid as feoil a ithe go leor an chuid is mó de mo shaol.  Anois, is dóigh liom ciontach as ithe iasc! B'fhéidir, is cuimhne liom Nestor agus a chairde ag fás faoi an spiorad na beatha ansin, agus ina bhaile anseo.

Welcome to Nestor.

Layne bought me a third bonsai recently. Well, it's different, really. That is, it's a flowering and not a little coniferous like Brother Juniper and Paddy.

I make a connection between Layne and me going to Santa Cruz to see our friends Bob and Chris up there. They sent Brother Juniper to us after the death of Layne's mother.  We took new Paddy along halfway to Santa Cruz last year and back to our home to make a friend for Brother upstairs in the sun, by our two cats sleeping.

Layne named it for Nestor. She told me that it was because she's an "empty nester" this year. Nevertheless, I thought about the Iliad...and "Ulysses" by Joyce, of course, immediately.

She got it in the same place, where Paddy was from during last March. An old Japanese man takes care of the plants on the side of the highway to Coalinga there. I think of him each time I go past the yellow sign B-O-N-S-A-I there.

It's a site growing the little trees next to Interstate 5 across from Harris Ranch at the Coalinga exit there. It's a big site with fresh meals, but the cattle are raised and killed there. It saddens me when I pass.

You can smell the strong odor from the Interstate. I used to eat lots of meat most of my life. Now, I feel guilty eating fish! Perhaps, Nestor and his friends are a reminder of growing concerning the spirit of life there, and now here at home.

No comments: