Saturday, March 15, 2014

Ag dul go Londain aríst, cuid de cheithre


Dhuísigh muid Dé Domhnaigh ach bhí beagán tuirseach riamh ár turas go Cookham an lá riomh. Mar sin, theastaigh Léna a shúil ag timpeall an comharsanachta. Thosaigh muid leis spaisteoireacht go taispeántas de liníochtaí na Breataine ina Músaem na Victoria + Albert.

Chónaic muid líníocht béag le Stanley Spencer nuair a bhí mac léinn ansin, agus líníochtaí go leor Bhreataine. Bhí Nollaig, ach go raibh plódaithe suas i an músaem is h-iontach. Mar sin féin sna galearaithe na Breataine, bhí daoine níos lú ann.

Nuair a thug mé cuairt na Músaem na Londain na nDugaí, ghlac mé faoi deara de chreidmheasa a Músaem na Brandaí, Pacáistiú, agus Foghlaíocht. Bhí óiche nach beag, ach go raibh am beag a fheicéail sé ansin in aice leis Bóthar Portobello i gCnóc Notting. Tá sé lán lena mílte na rúdaí ó 1837 go inniu. 

Caith muid shiúil fada ar ais dinnéar in aice leis ár óstan. Chuala cloiginí ag Eaglais Naomh Mhuire  Abaí ag imeall Gairdíní Kensington. Ith muid bia Bhreataine leis leann agus leann úll maith le grúdlann Shepherds Neame ag Bumpkin i gKensington Theas.

Ar deireadh, chuaigh go Chelsea leis cuimhneacháin na Thomas More agus Úllord na Roper air. Shiúil muid ag dul na tithe go leor ealaíontóirí agus scríbhneoirí ar fud timpeall Cheyne Walk. Bhí ciúin ag deireanach ag timpeall an Thames, ach ní raibh ar an chláifort glórach i Londain anois.

Going to London, part four.

We woke up on Sunday but we were a bit tired after our journey to Cookham the day before. Therefore, Layne wanted to walk around the neighborhood. We began with a stroll to the exhibition of British drawings at the Museum of Victoria + Albert.

We saw a small drawing by Stanley Spencer when he was a student, and many British drawings. It was December, but there was a crowd below in the wonderful museum. Nevertheless in the British galleries, there were fewer people there.

When I paid a visit to the Museum of Londain at the Docklands, I took note of a credit to the Museum of Branding, Packaging, and Advertising. It was almost night, but we had a short time to see it there near Portobello Road in Notting Hill.  There's thousands of items from 1837 to today.

We spent a long walk before dinner near our hotel. We heard bells at the Church of St. Mary Abbots around Kensington Gardens. We ate a British meal with good ale and cider from the Shepherds Neame brewery in London at Bumpkin in South Kensington.

Finally, we went to Chelsea with a memorial to Thomas More and his Roper's Orchard. We walked past the houses of many artists and painters around Cheyne Walk. It was quiet at last around the Thames, but not on the noisy embankment in London now. (Grianghraf/Photo: Executed Today)

No comments: