Monday, March 31, 2014

Ag dul go Londain aríst, cuid a cúig

Bhí Dé Luain go raibh ár lá deireadh íomlán i Londain. Chuaigh muid go Gailearaí Marlborough i tStraid Albermarle in aice leis Piccadilly. Ní raibh muid ábalta a fheiceáil ealaine le Sarah Raphael, ach bhí maith linn líníochtaí le Henri Matisse.

Shiúil muid triu Piccadilly agus Holborn go Músaem le Sir John Soane, ach bhí sé dúnadh ann. Chuaigh triu Garraí Lincoln's Inn agus An Scoil an Eacnamaíocht i Londain. Tá mac léinn go leor ag timpeall, ag fanacht a ith lón ina tstraideannaí cam agus sean ann. 

Thóg muid leis cuairt ag Na Institiúide Courtauld. Is gailearaí níos iontach. Tá beag ach go raibh den scoth. Fhill muid a fheiceáil Teach Somerset aríst béal dorais ar ais leis taispeantas le Stanley Spencer.

Músaem na Iompair Londain ro-dheor, ach bhí maith taispeantas speisialta póstaeir ar an Tube. Ith dinnéar ag Union Jacks i Garraí na Covent. Cheannaigh Léna milséain de Hardys agus ansin chuaigh muid ar ais go dtí dtaibhléirithe amharclann, ag Apollo ina Deireadh Thiar (sular thit sé i deich óiche ina dhiadh sin!) ag freastail an dráma uaillmhianach, "The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. 

Bhuel, caith muid a fhágáil. Bhí ceo i Londain, ag deireanach ann. Thóg amach muid an dara Dé Máirt sin go Aerfort Heathrow is gnóthach leis an grian ag ardú.

Going to London, part five.

Bhí Dé Luain go raibh ár lá deireadh íomlán i Londain. Monday was our last whole day in London. We went to Marlborough Gallery on Albermarle Street near Piccadilly. We were unable to view the art of Sarah Raphael, but we liked the drawings of Henri Matisse.

We walked down Piccadilly to Holborn to the Museum of Sir John Soane, but it was closed there. We went through Lincoln's Inn Fields to the London School of Economics. Lots of students were around, waiting to eat lunch in the crooked and old streets.

We paid a visit to the Courtauld Institute. It's such a wonderful gallery. It's small but it's excellent. We returned to see at Somerset House next door again the exhibition of Stanley Spencer.

The London Museum of Transport is too expensive, but we liked the special exhibit of Tube posters. We ate dinner at Union Jacks in Covent Garden. Layne bought candy at Hardy's and then we returned to the theatre, a show at the Apollo in the West End (before it fell in ten nights later!) to attend an ambitious drama, "The Curious Incident of the Dog in the Nighttime.

Well, we had to depart. Fog was in London, at last, there. We took off that second Tuesday from very busy Heathrow Airport with the sun rising. (Píctúir le Paul Mitchell: "London Fog"/Ceo Londain)

No comments: