Wednesday, February 29, 2012

Gaeilge: ag spreagadh nó ag fáil bháis?

Chonaic mé seo nuair ag lorg ar an líne. Ní mheas mé go raibh ró-dhrúisiúil. Ach, b'fhéidir duine eile go mbeadh n-aontaíonn.

Sílim go feadfaidh is cuma é. Ar ndóigh, níl moran cainteoirí dúchais anois. Tá beagnach gach duine againn foghlaimeoirí.

Mar sin, ní mór duinn a spreagadh a úsáid "ár theanga féin"! Níl easca a labhair as Gaeilge amháin in Éirinn féin. Iarr Manchán Magan a dhéanamh seo go cruinn go díreach dhá uair sa 2007 agus 2008 ansin.

Léigh agallamh leis Antoine Ó Flatharta tamall ó shin. Rúgadh agus tógadh i gConamara Thuas, pléadh an drámadóir faoi "an cheist teanga." Dúirt sé a lig "ag fáil bháis leis dínit" a dteanga féin.

Ar an taobh eile, bíonn duine eigin ag dul Gaeilge ina scoileannaí agus na cathrachaí i bhfeabhas ag timpeall muid ar fud a domhain agus in an tir ducháis. Ma fheiceann daoine ógra an 'póstaer inchonspóide', fiafaidh siadsan faoi é. Gan amhras, baois na hóige go treoraigh go gaois don aois!

Irish: delighting or dying?

I saw this when searching online. I don't reckon it was too lusty. But, perhaps other people might not agree.               

I think that it doesn't matter. Of course, there's not many native speakers now. There's few but learners among every one of us.      

Therefore, there's a need for us to enjoy 'our own tongue'! It's not easy to converse in only Irish in Ireland itself. Manchán Magan tried this precisely so twice in 2007 and 2008 there.


I read an interview with Antoine Ó Flatharta a while ago. Born and raised in South Conamara, the playwright discussed "the language question."  He said to let his own language "die with dignity."

On the other hand, some people are changing Irish in schools and in cities for the better all around us across the globe and in the native land. If young folks see the 'controversial poster', they may themselves ask about it. Without a doubt, the folly of youth may lead to the wisdom of elders!

Póstaer Inchonspóide/ Questionable Poster
Very loose translation: "It's possible to use your own tongue. Can you do it? Start using your own tongue! Speak Irish."

No comments: