Sunday, January 15, 2012

Ag féachaint do aon 'anglais tae'


Tá mé ag féachaint tae níos mó anois. Nílim ábalta fáil cinealáchaí éagsulaí dó ina margadh i gCalifoirnea Theas anseo. Ina theannta sin, sílim go bhfuil 'anglais tae' a fáil sa cheantar.

Is maith liom tae níos laidre agus braiche, ach leis bainne. Mar sin, bhí cuimhne liom fógra beag go feicthe i gcúl 'An Nua Eabhracnach'. Chuir Upton Tea Imports a fógra ar iris sin.

Fuair mé níos mó na 420 chinealachaí de tae duille scaoilte ar díol leo. Chaith mé chuid de tráthnóna ar lorg a clár eolasach agus léirmheasannaí le custaiméirí ar líne inné. Roghnaigh mé fiche samplaí a chosnaíonn triocha dollar, lena n-áiritear loingseoireachta.

Líon mé cáirt leis cinn difriúlaí. Déanfaidh mé iarracht naoí samplaí leis caiféin ina maidín go hiondúil. Sa tráthnóna le dinear ag an obair, gan bainne, iarraidh mé seacht tae leis torthaí nó blás fanaile.

Sa bhaile, leis bainne aríst ina tráthnóna anois agus ansin, ólfaidh mé ceithre cinn gan caiféin. Scríobfaidh mé san iarrach seo nuair a bheidh mé ag críochnaithe na samplaí sa iarrach. Inseoidh mé agaibh cinn go beidh mo roghannaí deiridh a ordú cúpla pacáisti--ach níos mó!

Searching for not "watery tea"

I'm searching for more tea now. I'm unable to find various kinds in my market in Southern California here. Moreover, I think that 'watery tea' [literally "English tea" in Irish!] is found locally.

I like stronger, maltier tea, but with milk. Therefore, I remembered a little ad seen in the back of "The New Yorker." Upton Tea Imports advertised in that magazine.

I found more than 420 brands of loose-leaf tea sold by them. I spent part of an afternoon peering at their informative catalogue and reviews by customers on line yesterday. I chose twenty samples costing thirty dollars, including shipping.

I filled my cart with various types. I will choose nine samples with caffeine in the morning as is customary. In the evening with dinner at work, without milk, I am seeking seven teas with fruit or vanilla flavor.

At home, with milk again, but in the evening now and then, I will drink four kinds without caffeine. I will write about my selections when I will have finished the samples by spring. I will tell you all the ones that will be my final choices to order a few, but larger, packages!

No comments: