Tuesday, January 31, 2012

Ag éisteacht go leabhair léamh ag údair


Le déanaí, tá mé ag éisteacht a roinnt leabhair nuair ag tiomaint go obair agus ar ais. Cuirim fáilte roimh seans a foghlaim faoi cinn éagsúlaí gach lá ar an bóthar mór ag imeall i gCathair na Áingeal. Scríobhfaidh mé faoi ag cloisteáil cúpla dóibh inniu.

Tá mé spéis sa Hiomoliatha fada. Mar sin, chuir mé cóip na "Sa Aer Tanaí" sa leabharlann. Is maith liom mar raibh inste os ard le an scriobneoir féin, Jon Krakauer. Chuaigh sé go Sliabh Everest chomh sliabhadóir; d'inis sé faoi ag tharla go dubhach ansiúd. Insíonn a ghuth an fulangach go díreach.

Go cosulacht, éist mé a scéal eile i bpian le fear Éireannach. D'inis Proinsias MacCuairt, ar ndóigh, ag insint faoi a óige i Luimneach. Meas mé go faigthe a aithris aige cumhacht speísealta go "Luaithreach na hÁingeala."

Tá suim agam leis ábhar eile fós. Mar shampla, thosaigh mé "Dia agus Fear: Reiligiúin Chomhparáideach." Thug leachtaí a thabhairt le Ollamh Robaird Oden. Bím ag imirt teíp de cúrsa léachtai anois.

Is gaire, fillfeadh mé chuig ar an leabharlann ar ais a cruinniú dhá leabhar go leor go luath. Bíonn beirt ag fanacht dom "1984" agus "Ag Fanacht Leis an Scuad Goon" le Fionnuir Nic Aodhagáin. Mar sin féin, nílim ábalta a éisteacht leabhair seo ag léamh le na scribhneoirí siadsa, go beo nó marbh.

Listening to books read by authors


Lately, I have been listening to some books while I driving to work and back. I welcome the chance to learn more about various items every day on the highway around Los Angeles. I will write about hearing a few of them today.

I have a long interest in the Himalayas. Therefore, I got a copy of "Into Thin Air" from the library. I liked this because it was read aloud by the writer himself, Jon Krakauer. He went to Mount Everest as a mountaineer; he told about what happened tragically over there. His voice tells the suffering firsthand.

Similarly, I listened to another story of pain by an Irishman. Frank McCourt, of course, told about his youth in Limerick. I reckoned that he gave a special power to his recital of "Angela's Ashes."

I have an interest in another topic too. For instance, I started "God and Man: Comparative Religions." These lectures are given by Professor Robert Oden. I'm playing a tape of this lecture series now.

Next, I will return to the library to gather two more books soon. Waiting for me are the pair "1984" and "Waiting for the Goon Squad" by Jennifer Egan. All the same, I'm not able to listen to these books read by these writers, living or dead.

P.S. Aistriúchán go Gaeilge le Pádraig Breathnach den leabhar ‘Angela's Ashes’ ó Frank McCourt/Translation into Irish by Patrick Walsh of the book "Angela's Ashes" from Frank McCourt. Order from/Ordú ó An Siopa Gaeilge anseo/here.

No comments: