Sunday, April 17, 2011

Taispeáint: "Brí na Gearmánach"

Thug mé cuairt ar an Músaem na hEalaíne Nua-Aimseartha i Nua-Eabhrac Dé Domhnaigh seo caite. Chuaigh mé ansin gach uair riamh. D'imigh Léna agus mise go Nua-Eabhrac faoi dhó i 1990 amháin. 

Chonaic mé an obair mór "Duilleogaí Bháite" le Claude Monet na aon agus fiche blianta ó shin. Áfach ní raibh cuimhne liom oibreachaí ealáine ar chor ar bith go feicthe go ham fada seo! Mar sin féin, is cuimhne liom an radharc ag feicéail síos le an fuinneoig is mó in aice leis bpictiúr ar an bplás.

Caith muid leath agus dhá uair ansin. Ach níor rug muid oibreachaí ealáine go leor. Is maith liom ag fáil rudaí níos lú agus níos mó. 

Mar sin, rinne muid ag cur cuairt ag fáil taispeáint de réir "Brí na Gearmánach." Bhí mé dith ag foghlaim faoi Egon Schiele. Léigh mé an mhí seo caite úrscéal "Taibhse Ochrach" ("mo leirmheas") le Keith Kachtick. Bhí ealáine clúdach air leis tarraingt le Schiele, "Bean suí táilliúra." 

Ní fhaca mé sin, ach bhí maith liom beirt uiscedath is dana agus is an-ghrách le Schiele. Faigh "Cailín leis gruaig dubh" (Mädchen mit schwarzem Haar, 1912) agus "Dealbh lomhnocht leis stocaí corcarghorm agus gruaig dubh"  (Akt mit violetten Strümpfen und schwarzem Haar, 1912) ag fáil leis nascannaí.  Mheas go bhfuil dhá líniú is neamheaglach ann. 

Tá caoga greanadóireacht is gránna le Otto Dix ansin. Is cósulacht siad le sceitsí frith-chogadh le Goya. Seasann an fód an eitséail seo le Dix orm: "Téann chun tosaigh trúpaí turrainge scaoileann gás faoi," (Sturmtruppe geht unter Gas vor) le An Cogadh (Der Krieg, 1928-32).

Ina dhiadh sin An Cogadh Mór, tharraing Max Pechstein "Paidir na Tiarna," (Das Vater Unser, 1921). Is dosean greandóireachtaí adhmaid. Smaoinim go raibh siad trua a chur ar dhuine. 

Inseoidh mé oraibh faoi an chuid eile na roinnt na oibreachaí leannta orm. Tá aiste as Gaeilge agam tuilleadh san huair tamaill. Léifidh sibh faoi ceithre oibreachtaí eile go raibh maith liom ansin.

Eolas: Suíomh MOMA. Íomhá: "Bean ag suí táilliúr" (níl líníocht de MOMA le Schiele; nílim ábalta foghlaim an áit go cruinn fós)

Exhibition: German Expressionism.

I paid a visit to the Museum of Modern Art in New York this past Sunday. I went there but one time before. Layne and myself took off to New York twice in 1990 only. 

I saw the great work "Water Lilies" by Claude Monet twenty-one years ago. However I didn't recall any other works of art at all seen that long ago! All the same, I remember the view seen down from the large window next to the painting onto the plaza. 

We spent two-and-a-half hours there. Yet we did not catch many works of art. I like to find fewer, better works. 

Therefore, we made a visit to get the exhibition about "German Expressionism." I wanted to learn about Egon Schiele. I read this last month a novel by Keith Kachtick, "Hungry Ghost" (my review). The cover art was a drawing by Schiele, "Squatting Woman" [="sitting (like a) tailor"]. 

I did not see that, but a pair of most bold and erotic watercolors by Schiele pleased me. Find at the links "Girl with Black Hair" (Mädchen mit schwarzem Haar, 1912) and  "Nude with Violet Stockings and Black Hair"  (Akt mit violetten Strümpfen und schwarzem Haar, 1912).  I think they are two daring delineations.

There's fifty horrible engravings by Otto Dix there. They're like the anti-war sketches by Goya. The standout etching for me from Dix: "Shock troops advance under gas," (Sturmtruppe geht unter Gas vor) from The War (Der Krieg, 1928-32).
 
After the Great War, Max Pechstein drew "The Lord's Prayer," (Das Vater Unser, 1921). It's a dozen wood engravings. I think they would move a person to pity.

I will tell you all about the other share of my favorites. My essay in Irish is to be continued next time. You all will read about a quartet of other works that pleased me there

Info: MOMA site. Image: "Squatting Woman" (a non-MOMA Schiele; I'm not able to find out precisely where yet).

No comments: