Tuesday, April 19, 2011

Ceithre eile ó MoMA


Scríobh mé as Gaeilge faoi ceithre chéad chúid íomhannaí leannta agam i mó aiste riamh ar lá eile. Anois, bím ag insint agaibh faoi ceithre eile ar an Músaem na hEalaíne Nua-Aimseartha i Nua-Eabhrac. Is maith liom siadsa, ar ndóigh, den chéad scoth orm. 

Ar dtús,  chonaic mé saothar péintéireachta bréa le Amedeo Modigliani, "Lomhnocht a chlaonadh" (1921).  Bím súim dó de gháth. Mar sin, d'fhan mé ar aghaidh seo ar feadh tamaill. 

An dara ceann, rug mé ar fíor le Paul Klee,  "Cat agus Éan" (1928). Níl fhíos agam go leor de réir Klee. Ach, chuir sé fonn gáire orm. 

Agus a trí, fuair mé cosúlacht go hairithe le James Ensor,  "Dóláis Naomh Antoine"  (1887).  Go nádúrtha, tharraingt mé seo go díreach. I dtólamh, bím dúil ag foghlaim faoi radhairc domhain eile. 

Mar chríoch, chuir grianghraf seo as dom go mór.  Cheap Dorothea Lange "Mathair agus Leanbh" (1954) i gCathair Naomh Prionsias ar an tSráid Mhargadh. Má tá a fhios agat dom go han-mhaith, beidh tú a thuiscint cén fáth a bhí mé an léiriúchan.

(Feic anseo; tú ábalta a feicéail dhá ceithre ó MoMA mo chúid ar chéile as Béarla.) 

Another quartet from MoMA

I wrote in Irish about my first quartet of a share of favorite images before, the other day. Now, I'm telling you all about another four from the Museum of Modern Art in New York. I was pleased by them, of course, as for me of the top quality. 

At the start, I saw a fine work of painting by Amedeo Modigliani, "Reclining Nude" (1921). I've had an interest in him habitually. Therefore, I stayed in front of this for a short while.


For the second one, I caught a likeness by Paul Klee, "Cat and Bird" (1928). I don't know much on account of Klee. But, I was amused at it.

And thirdly, I found this distinctive likeness by James Ensor, "Tribulations of Saint Anthony"  (1887). Naturally, I was drawn to this immediately. Always, I've had a desire to learn about views of the other world. 


Finally, this photograph moved me a lot. Dorothea Lange composed "Mother and Child" (1954) in the city of San Francisco on Market Street. If you know me very well, you will understand why I included this representation. 

(See here;  you're able to view my share of the two MoMA quartets together in English.)
Grianghraf/ Photo: Josef Koudelka, MoMA: "Ireland, 1972"

No comments: