Monday, November 15, 2010

An bheirt acu ar an ardán

Is Leon, ach 18, a bhí mar Seoirse ina "Ca bhfuil faitíos eagla Virginia Woolf roimhe?" Is Niall, ach 15, a bhí mar "Seamie" ina "An nádúr mo cluiche." Is dráma sin é ag scríobh Leon as lámha a chéile leis a stiúrthóir seantriailte bheirt drámaí seo, Broderick Miller é.

Bím i mborr le teann mórchúise. Siad úillín óir na muintire againn. Bhreathnaigh mé mo dhá mac carachtair a dhéanamh chomh má raibh duine fásta tnáite agus goilleadh.


Bhí príomhpháirt Leon ann, agus tá sé páirt ró-dheacair air. Tá páirt a ghabháil Leon go raibh dúshlán mór ann. Bhí páirt géar agus mealach iad araon é.

Rinne Niall go páirt aisteora mór go raibh ag curtha go tapaidh go bPurgadóir. Bhí cigire gardaí é. Tá sé fear gníomhartha. Ach níl fhios aige cad ba chóir dó a dhéanamh de ghrá an dualgais go díreach.

Ar bhfuil ábalta tú feiceáil an beirt ghriangraf os cionn? Caitheann Leon (ag caint agus gothach ar lár níos ard os cionn) geansaí liath; chaith Niall (ag seasamh suas ar dheas) culaith liath le páirt air. Is deartháireachaí an-fhiúntach siadsan féin iad, go cinnte!

The pair of them up on stage.


Leo, just 18, played the part of George in "Who's Afraid of Virginia Woolf?" Niall, just 15, played "Jimmy" in "The Nature of My Game." That is written by Leo in co-operation ("hand in hand") with this pair of plays' veteran director, Broderick Miller.

I'm puffed up proudly. They're "golden apples" (~"the pride") of our family. I watched my two sons playing characters as if jaded, wounded adults.

Leo had a starring role, and a very difficult part. Leo took a part that was a great challenge. It's a part tart and honeyed both.

Niall had a big acting part that was him suddenly put in Purgatory. He was a police inspector. He's a man of action. But he does not know how to act correctly from a sense of duty.

Are you able to see the pair of photos above? Leo (speaking and posing at center highest above) wears a grey sweater; Niall (standing above to the right) wore a grey suit for his role. They themselves are very worthy brothers, for sure!

4 comments:

Ipmilat said...

The one thing I envy the straight world - just occasionally - is the delight of shepping naches from offspring. I delighted in people admiring my cat, but I suspect that doesn't quite compare.

John L. Murphy / "Fionnchú" said...

VS, we envy you many restful nights and placid mornings, but, still, thanks for the kvelling! We admire our cats & dogs too, but they lack the ability to pull off Edward Albee let alone teenaged theatricals about Purgatory, insider trading, and sin!

Anonymous said...

Wonderful!! Would love to see :)

John L. Murphy / "Fionnchú" said...

I liked this better than Richard Burton & Liz Taylor's version! After three times, I feel I memorized it. Which makes me all the more in awe of this fine cast who not only did so, but who made you believe they were ten or thirty years older.