Saturday, June 12, 2010

Ceithre tuartha ceathannaí

Labhrófaí focail eagsulaí mar amharc os cionn ag teacht ina dhiadh sin fearthainn. As Gaeilge, d'inseofaí faoi radharc leis ceithre roghannaí difríulaí. B'fhéidir, bheifí ábalta rá focail seo níos minic in Éirinn, ar ndóigh.

Mar sin féin, deirtear 'tuar ceatha.' Mar sin, tá ciall go ndeirtear, 'tuar ceatha' ann. Tá ciall eile go mbeadh 'bogha báisti,' mar sin 'bogha báistí' ann, chomh as Béarla.

Chuir mé dhá leagan eile. Tá sé 'bogha leatha,' mar sin 'bogha leatha.' ann. Agus, tá sé 'bogha síne,' mar sin 'bogha síne' ann.

D'fheicfí go mbeadh go flúirseach. Breacaíonn sé taisc as Gaeilge. Foghlaimíonn muid gach uile shórt a chur san áireamh scéal a chuirfeadh iontas ar dhuine-- de nádúr.

Chonaic mé ceithre boghannaí ceathannaí le déanaí. Thiomaint muid go dtí Tehachapi. Bhreatnaigh muid ceithre tuartha ceathannaí suas spéir an lá báisti sin.

"A Quartet of Rainbows"

One would say various words after a sight above coming after rain. In Irish, one might tell about a view with four different choices. Perhaps, one might be able to say these words more often in Ireland, naturally.

Nevertheless, somebody says "tuar ceatha." That is, there's the sense that somebody may say "prediction of a shower." There's another meaning that'd be "bogha báistí," that is, "a bow of rain," same as in English.

I found two other versions. There's "bogha leatha," that is, "half a bow." And, there's "bogha síne," that is, "stretched bow."

Some should look at this abundance. Writing's a treasure in Irish. We learn other sorts of ways to account for what's put this way variously by people- naturally.

We saw a quartet of rainbows recently. We drove up to Tehachapi. We glimpsed four rainbows up in the sky that rainy day.

Grianghraf/Photo

No comments: