Monday, January 11, 2010

Ag cur cuairt don chéad uair go Muir na tSaltún

Chonaic muid an láthair tógála a faigthe mar oidhreacht ó seanathair Lheon agus Niall faoi deireanach i ndiadh a bhás. Nach fhaca Léna an ionad sin riamh. Dhúisigh muid ar moch ar maidín. D'imigh le breacadh an lae. Fuair mé é, i dtrátha an mhéan lae, leis cabhair ó Mapaí Google, ina leath-díthreabh ar thoir na Muir na tSaltún.

An gcloiseann tú faoi loch salainn mór ina measc trá ghaineamh ar thuas na teorann Meicsicigh? Go minic, go cluintear de réir cladach lán leis iasc marbh agus uisce ro-sháile. Tá fírinne, go cinnte é.

Shiúl ár teaglach an trá folamh trasna talamh go déanta leis cnámha ó éisc Naomh Peadar (~tilapia). Líonann siad gach áit. Mheas muid go raibh sáile tirim ar dtús ansin. Ach, d'fhoghlaim muid go bhfuil ar tír ag líonadh leis mín agus luaith a dhéanamh na éisc bocht. Níl éisc eile máire inniu ina loch, mar go bhfuil ro-sháile. Éiríonn peileacáin suas an uisce marbh.

Thiomaint muid go láthair ag ceannaithe fadó le h-athair Lhéna. Sílim go ag tógtha sé an áit ar feadh i lár na Seasca. Thóg an foroinn na gCathair na tSaltún chomh ionad saoire an tráth sin. Léigh mé ag ainmithe cláir sráide le hómós de lucht réalteolaí na Gemini agus gluaistáin spraíul na Detroit.

Baineadh stad asam le hiontas. Tógann tithe nua máguaird. Ar gach taobh, faigheann tú an teacht stucó cothrom donn dul chun fásaigh. D'inis Léna orm go tógáil agus teacht suas duine Meicsicigh ansin. Tá praghas ar lascaine; níl tír i gcéin ann.

Mar sin féin, níl tithe go leor in aice leis an muir anois. Bhí tonn tuile ina Seachta. Mhil talamh riascach. Dhún cuan.

Beidh aimsir shamraidh is holc ansin. Bíonn gach lá 120F. Nuair chuir cuairt muid an lá sin sa meán lae na ngheimreadh, bhí sé 60F amháin.

Ar an laghad, ceapaim go bhfuil siocháin in amanna ansin. Tá mullach rósach ansuíd. Bhí spéir mhór as cuimse ag trasna an loch gorm duinn.

Beidh aimsir shamraidh ag dul in olcas luath nó moill ansin. Bíonn 120F i tseisúin dearg te sin. Nuair chuir cuairt muid an lá sin sa meán lae na ngheimreadh, bhí sé 60F amháin.

Fhilleadh muid ar ais ar ár bhaile an bealach difríúl le riamh. Chuaigh muid chun bóthair go bpairc náisiúnta Anza-Borrego. As bóthar, ach bhí maith linn an radharc tíre na gealaí ann.

Shrioch muid an baile turasóireachta na Shiulian, ach ní mhaith liom é i gcomparáid le gleann níos hálainn Naomh Isobel. Bhí cuimhne liom scéal le John Steinbeck ina gCalifoirnea níos ar thuaidh. Is brea liom cuasach glan agus go cuinn.

Dhún sean-mhisean Spáinneach go Pala de réir na Nollag (!); d'fhág muid go tapaidh mar raibh casino nua is mó go greanna ag éirí ansin anois. D'íth muid i mbruachbhaile dTemucula i mbialann Iodáileach. Ar fad, chríochnaigh muid triu ag bruachbhaile gan chríoch chéad mile agus dhá uair, go luath titim na hoíche, go gCathair na hÁingeal.

Paying a visit to the Salton Sea for the first time.


We saw the building plot that had been gotten by inheritance from Leo and Niall's grandfather recently after his death. Layne had never seen that location. We rose early in the morning. We left at the break of day. By the middle of the day, I found it, with help from Google Maps, in a semi-wasteland east of the Salton Sea.

Have you heard about the great salt lake in the midst of sands north of the Mexican frontier? Often, somebody hears on account of the shoreline full of dead fish and too-salty water. This is true, for sure.

Our family walked on the empty beach across land made of bones from St. Peter's fish (~tilapia). They filled every place. We thought that there was dry salt-water at first there. But, we learned that there's on shore filling with ground-up bits of poor fish. Other fish cannot live today in the lake, since it's too-salty. Pelicans rose up over the stagnant water.

We drove to the lot that was bought long ago by Layne's father. I judge that he obtained the place during the middle of the Sixties. The subdivision of Salton City as a holiday resort started at that time. I read the street-signs named in homage to the group of Gemini astronauts [cannot find this word, only "astronomers"] and to the sportive motorcars of Detroit.

I stopped in wonder. New houses are built all around. On every side, you see a flat brown stucco house in the barrenness. Layne told me that Mexican people come up and build there. There's reduced prices; the land's not faraway.

All the same, not many houses are there nearer the sea now. There was a tidal wave in the Seventies. Marshland was destroyed. The harbor (~marina) closed.

There will be summer weather getting worse sooner or later. Each day it's 120F at this red-hot season. When we paid a visit that day in the middle of the day in winter, it was 60F only.

At least, I think that there's peace there sometimes. There's a rosy summit beyond. There was a vast sky across the blue lake from us.

We returned back to our home by a different way than before. We set out on the road to the Anza-Borrego National Park. Out of way, but we liked the view of a lunar-like landscape there.

We reached the touristy town of Julian, but I didn't like it compared with the lovelier valley of Santa Ysabel. It reminded me of a story by John Steinbeck in a California farther to the north. It's for me a lovely hollow, green and quiet.

The old Spanish mission at Pala was closed on account of Christmas (!); we left quickly due to the ugly new massive casino rising there now. We ate at an Italian restaurant in Temecula. At last, we finished through the suburbs without end a hundred miles and two hours, after early nightfall, to the City of the Angels.

(Eolas as Béarla/Information in English: Alt faoi An Muir na tSalton le Joel K. Bourne ina Iris Geografach Náisiúnta/National Geographic Magazine article by Joel K. Bourne about the Salton Sea. Aiste ghrianghraf le Scot Londain/Scott London's photo-essay. Clár Vicipéid/ Wikipedia page. Foinse ghrianghraf/Photo source: Gerd Ludwig, NGS.)

No comments: