Saturday, September 19, 2009

"Páistí beag": an scannán

Chonaic mé an scannan seo go cinnte. Bhí mé ag dúil le feiceáil sé ar feadh nóiméid. Rug mé air Dé Domhnach seo caite sa bhaile.

Bhreatnaigh mé leis mo theaglach ar chéile. Bhí scannán ag dulta i muinin leabhar le Tom Perotta. Scríobh sé "Toghchán" riamh; measaim níl an athcóiriú sin a bharrtha ann.

Is maith liomsa an scéal sin is mo. Mar sin, thosaigh mé "Páistí beag" go tnúthánach. Bhí sé chomh maith in aice leis díreach agus a cheapas ach a bheadh stad go tobann beag.

Cheap mé an scannán sin go raibh cósuil an athcóiriú eile níos déanái le Kate Winslet, "Bóthar Réabhlóideach." Thug dhá scannán drochdhuine ag teacht ar ais Na Fobhailte. Caith an dá scéal seo a insint scéil go follosach triu fear leis boc mór. Ar scor ar bith, fuarthas aisteoir cineálach barríocht gach uair.

Chuala an frasa "ocras chuige an dara rogha aige" faoi ag bheith Kate mór le fear eile tamall. Lena chois sin, aontaím go bhfuil focail go ceart ag ceangal an scéal leis "Madame Bovary." Bhí comhar faoi an úrscéal ina scannán go raibh maith liom go leor.

Leanann mí-ádh siad aríst, ochón. B'fhéidir, bhí maith liom an téama liteartha rotheanntásach níos lu agus níos fearr. Mar sin féin, bhí leagan ro-ghnóthach orm.

"Little Children"

I saw this film finally. I had a desire to see it for a while. I caught it last Sunday at home.

I watched it with my family together. The film was based on a book by Tom Perotta. He wrote "Election" before; I think there's no adaptation that surpasses it.

I liked that story exceedingly. Therefore, I started "Little Children" with eager expectations. It came up near to my expectations but it stopped short a bit.

I thought that the film was similar to another more recent adaptation with Kate Winslet, "Revolutionary Road." Two films brought a bad character coming back to Suburbia. Both stories had to tell a moral obviously through a man with a public disgrace. However, somebody got a character actor "trying too hard" each time.

I heard the phrase "hunger for an alternative" about Kate "being great on another man for a spell" (="having an affair" in Irish). Moreover, I agree that these words are right joining the story with "Madame Bovary." There was a conversation about the novel that I liked a lot in the film.

Misfortune follows them, alas, again. Perhaps too-familiar a literary theme pleased me more or less. All the same, it was too busy a version for me.

No comments: