Thursday, August 27, 2009

Dlíthe an nádúir go deo

Dónn an spéir inniu in aice leis mo bhaile. Tít crannaí suas ar lasracha tine. Caith sliabhraonta anois.

Tá smúiteach ag timpeall muid anseo. Tá céad céimeannaí teochta nach beag ann. Tá caschoill is cosúil bosca spoinc os cionn i gCathair na hÁingeal.

Is cuimhne liom an forais eile. Bhínn ag suí sa ghrágan ag imeall an sruthán chomh glan le criostal ar feadh mo leathanta saoire an deireadh seachtaine seo caite go Cnoc Hermoin. Tú ábalta feiceáil Sruth Pónaire ina Sléibhte na Crois Naofa leis mo ghriangraf atá go déanta an Domhnach beag seo.

Fágaim síochán ó thuaisceart, faighim cogadh ó dheas. Tugann achan samraidh falscaoth i gCalifoirnea. D'inis ár chomharsaí orm go bhfuil trí déagóirí ag lasadh lasair i gnoc thirim atá is cóngar ár bhaile nuair ag imithe muid.

Dhúisigh mé ag olamh toit inné, chomh agus ar moch ar maidín. Timpeall scrobarnach máguaird ár bótharín. Tá contúirt gach taobh ár chathair mór ar an gcuma chéanna. Tá muid i gcónaí i nádúrtha mar sin féin, agus fanann dlíthe an nádúir ar aon bharr amháin solas go fíochmar i gcónaí.

Nature's eternal laws.


The sky burns today near my house. Trees fall down into the flames of fire. A mountain range smokes now.

It's smudgy around us now. It's almost a hundred degrees in temperature. The scrub (~chaparral?) is like a tinder box above the City of the Angels.

Another forest comes to my mind. I was sitting on a stump along a little stream of water as clear as crystal during my holidays during the past weekend at Mount Hermon. You can see Bean Creek in the Santa Cruz Mountains with my photograph which I made this last Sunday.

I leave peace in the north, I find battle in the south. Every summer wildfire comes into California. Our neighbors told me that three teenagers lit a blaze on the parched hill which is closest to our houses when we had gone away.

I woke up smelling smoke yesterday, as early this morning. Brush surrounds us all around our little street. Dangers on every side encircle our great city in the same way. We live in nature all the same, and the laws of nature remain ablaze with fierce light always.

1 comment:

vilges suola said...

Hi Fionnchu, you left a comment for me a little while ago and although blogger said it had been published, I cannot locate it, at least not yet - can you repost? Steve