Friday, January 4, 2008


Leabhar Mór an Eolais: Big Book of Knowledge (in Irish)

Léann mé an leabhar seo do páistí, ach is maith liom í freisin! Caitheann mé ag clachtach as Gaeilge agam i dtosach san athbliain nua. Tá leabhar seo go raibh ag líonta le an-ceardaíocht na scríbhneoiraí agus na h-ealaíontóiraí. Muintir seisean mé mar sin is mé foghlaimeoir fasta. Léigh mé faoi 'an colainn' inniu. Nuair bhí mé óg, bhí maith liom go leor "An Leabhar an Eolais," dó Golden Books le Nua-Eabhrac. Is cosúil leabhar nua chun cinn dó An Gúm i mBaile Átha Cliath. Chríochnaigh siad é ag curtha i nGaeilge anuraidh.

Fuair mé é seo samhraidh caite i na siopa go Oideas Gael i Ghleann Cholm Cille ina Dhún na nGall le linn d'fhoglaim mé ar feadh coicis é. Chonaic mé é ina clúdach gorm air; tá sé an-ceird go halainn. Ceapaim féin sin é go mbíonn fírinne gan amhras, "an leabhar is fearr fós!" Insíonn comhlachta foilsitheoireacht Oxford dóibh faoi leabhar é seo:

"Tá breis agus 140 téarma agus 400 léaráid lándaite sa chiclipéid suas chun dáta seo do léitheoirí bunscoile ó na meánranganna suas. Leagan Gaeilge é de ‘The Ultimate Book of Knowledge’ a d’fhoilsigh Oxford University Press in 2006


This up to date encyclopaedia for primary school readers deals with over 140 topics and has 400 coloured illustrations. It is an Irish version of ‘The Ultimate Book of Knowledge’ published by Oxford University Press in 2006."

Leabhar Mór an Eolais
An Leabhar is fearr fós
ISBN 9781857916348
An Gúm 2007

Paraphrasing my intro above: I'm reading this children's book, but I like it too! I must practice my Irish at the start of the New Year. Very skilled writers and illustrators filled this book. It teaches me even though I'm an adult learner. Yesterday, I read about the (living structure of) 'the body.' When I was young, I liked very much "The Great Book of Knowledge" from Golden Books in New York. This new book from An Gúm in Dublin's similar. They finished putting it into Irish last year.

I got it last summer at the shop when I was studying at Oideas Gael in Glencolmcille in Donegal for a fortnight. I saw it in its blue cover; it was handsomely well-designed. I myself think that it is undoubtably true: 'the book's the best yet'! Oxford the publisher tells us about this book (bilingual blurb follows)...

No comments: