Monday, January 21, 2008


Blogoír gaelach i mBÁC/ Dublin blogger in Irish

Tá blogoír gaeilgeoir ó Mullach Íde in aice leis i mBaile átha Cliath go raibh ag faighte areir nuair bhí mé ag léite lascannaí ar an "Expulsion of the Blatant Beast" le Bo ó Oxford (feic ar dheis anseo). Is mac leinn Scott ar An Cólaiste Ollscoile. Tá sé ag foghlaim Ghaeilge agus Bhreatnais chuige chéim a fháil cúrsa staidéir an Léann Ceilteach. Is céad bhlog air faoi a dhomhan féin as Béarla. Is an dara ceann go bhfuil ag plé a trachtaí féin mar fear aerach as Gaeilge. Is an triú ceann go bhfuil ag tabhairt danta aigesean dóibh as Gaeilge.

There's an Irish-speaking blogger from Malahide, near Dublin, who I found last night when I was reading links on "The Expulsion of the Blatant Beast" by Bo of Oxford (see at right here). Scott's a student at University College. He's learning Irish and Welsh towards getting a degree through a course in Celtic Studies. His first blog's about his own world through English. The second one's discussing his commentaries as a gay man-- in the Irish language. The third one's giving us his very own poetry in Gaelic.

1) "Scott's Blog...in English": "An English-language insight into a young Irish speaker's world" http://scottdebuitleir-en.blogspot.com/
2) "Dialann Pearsanta Poiblí": "Trachtaí go fear óg aerach i mBléa Cliath" http://dialannscott.blogspot.com/
3) "Nua-fhiliocht Ghaeilge": "Danta de chuid Scott de Buitléir" http://filiocht-nua.blogspot.com/

Image/ Grianghraf: Mullach Íde/ Malahide uaidh "Dialann."

No comments: