Saturday, January 16, 2016

Fiosracht faoi na Gearmáine Thoir

Photo

Le déanaí, bhreatnaigh mé an scannán "Victoria." Tarlaíonn sé i mBeirlin inniu. Bhi chuimhne liom go raibh mé fiosracht faoi an hOirthear na Gearmáine ar feadh i bhfad.

Thósaigh mé a léamh úrscéalaí agus neamh-fhicsean faoi na DDR. Ach, níl sé leabhair go leor áistriú ag Béarla. Mar sin féin, fuair mé sinn roinnt sa leabharlann.

Nuair bhí mé óg, le linn an Chogadh Fuar, bhailigh mé stampaí. Bhí maith liom ag foghlaim faoi áiteannaí i gcéin. Chónaic mé an séala na Germáine Thoir lena casúr agus compás.

Machnaimh mé a thromchúisi. Bhí mé ar eolas faoi na daoine a bhí ina gcónaí ann. An raibh siad i ndáiríre cosúil le Stalin agus na cummainaithe, mar Gearmánaigh iad féin?

Ina theannta sin, rinne na Seápaine agus Germánaigh mhaith linn, áititheorí Mheiriceá? Thuig mé ag duine mar a bhí in usaid dom go stampa. Maith nó olc, bhí mé cosuil leis ó léi.

Curious about East Germany.

Recently, I watched the film "Victoria." It happens in Berlin today. It reminded me I have had a curiosity about East Germany for a long time.

I started to read novels and non-fiction about the DDR. But, there's not many books translated into English. Nevertheless, I found some in the library.

When I was young during the Cold War, I collected stamps. I liked learning about faraway places. I saw the seal of East Germany with its hammer and compass.

I pondered its severity. I wanted to know more about the people who lived there. Did they really like Stalin and the Communists, as Germans? 

Furthermore, did the Japanese and Germans like us, American occupiers? I realized a person like me had used that stamp. Good or bad, I was like him or her.

No comments: