Saturday, July 18, 2015

A bheith Gaeilge


Scríobh Anna Hoffman faoi an dúshlán a shábháil ar ár teanga ársa. Duirt sí ina Huffington Post go
raibh an lucht na Gaeilgoirí go mbeadh i dtrioblóid. De réir UNESCO, tá Gaeilge "cinnte i mbaol" anois.

Sainmhíonníon Cuan Ó Seireadáin ó Conradh na Gaeilge an faillí seo mar "béal grá." Mar sin, tá focaíl ach gan an ghníomh ann.  Aontaíonn Cian MacCárthaigh ó Raidió na Lífe go tugann An Rialtas na hÉireann ach "seirbhís liopa" leis an teanga oifigiúil.

Mar sin féin, cabhríonn an staísiún sin i mBaile Átha Cliath foghlaimeoirí. Tá gá le pobal a labhríonn an teanga le chéile, ar ndóigh. Measaim faoi mó chairde i nDroichead Átha ag fás leis Gaeilge.

Ar an lamh eile, ina Gaeltachtaí, tá an scéal gruama ansin. Nuair chuaigh mé go Dún na nGall ina tsamraidh 2007 a foghlaim Gaeilge ar feadh a coicís, ní raibh a daonra áitiúil a labhairt Gaeilge liom. B'fhéidir, dith orthu a labhairt Gaeilge ach amháin eatarthu féin. ach tá sin chuid den fhadhb, cinnte.

Meabhríonn Hoffman dúinn go labhairt "a bheith Gaeilge." Tá sé níos mó ná labhairt. Oidhreacht muid stór ríluachmhar a choiméad beo.

"To Have Irish"

Anna Hoffman writes about the challenge to save our ancestral language. She tells in the Huffington Post that the share of Irish-speakers may be in trouble. According to UNESCO, Irish is "definitely endangered" now.

Cuan Ó Seireadáin of Conradh na Gaeilge defines this neglect as "mouth-love." That is, there are words but no action. Cian MacCárthaigh of Raidió na Lífe agrees that the Irish government gives but "lip service" to the official tongue.

Nevertheless, that station in Dublin helps learners. There is need for a community to speak the language together, of course. I think of my friends in Drogheda growing up with Irish.

On the other hand, in the Gaeltachts, there is a dire situation there. When I went to Donegal in summer 2007 to study Irish during a fortnight, the local people did not want to speak Irish with me. Perhaps, there was a wish to speak Irish only between themselves, but that's part of the problem, sure.

Hoffman reminds us that we speak "to have Irish." This is more than speaking it. We inherit a priceless treasure to keep alive. (Photo/Grianghraf i mBéal Feirste Iarthar/in West Belfast; {"Labhairt cibé Gaeilge atá agat/Speak whatever Irish you have"})

No comments: