Sunday, May 31, 2015

Ag siúl leis Opie i tSliabh Washington


Chuaigh mé agus Léna suas Sliabh Washington faoi deireanach. D'fhéadfhai tú a fheiceáil an radharc difriúil ag barr an iarnróid sean i 1909-22. Is grád gear ansin, gan amhras, go deo.

Thóg muid ár madra dubh, Opie, le linn. Is maith leí ag dul amach go minic. Is bréa liom ag fágáil ár tí, chomh maith. 

Bhuail muid an lucht cláir scátalá ag fhilleadh ar ais suas an Slaibh. Bhí siad chuid d'fhoireann "Scuad Círéib" na saor an aisce ann. Comhrá againn leis fear óg agus cairdiúl faoi a trí madraí agus cat amháin le chéile.

Anois, níl fanaí folamh ag imeall an cruinniú mullach. Mar sin féin, tú ábalta sult an bhaint as Tra Fáda, na Sliebh Naomh Gabriel, an shíniú na Coillte Cuilleach, agus ar lar na Cathair na hÁingeal in aiteannaí éagsúlaí ar feadh an shiúloid fáda. B'fhéidir, is féidir leat a fheiceáil le léargas ar an Aigéin Ciúin ar bhfad ar shiúl in aice leis le luí na gréine. 

Tá siúlfeadh fáda, gan amhras, ansuid. Tá sé beagnach cúig mhíle ann. Ach, tá sé go leor radharcannaí--chomh maith le iomarca títhe nua agus gránnaí, ar ndóigh, a bheith L.A. seo! 

Walking with Opie in Mount Washington

Layne and I walked up Mount Washington recently. You could have seen a different view from the top of the old railway in 1909-22. It's a steep grade there, for sure, always. 

We took our black dog, Opie, with us. She likes going out often. She loves leaving our house, as well.

We met a group of skateboarders returning up the Mount. They were part of a "Riot Squad" team of freeboarders. We spoke with a friendly young man about his three dogs and his one cat together. 

Now, there are no empty slopes around the summit. Nevertheless, you are able to see Long Beach, the San Gabriel Mountains, the Hollywood sign, and the center of Los Angeles at various locations during the long walk. Perhaps, you will see a glimpse of the Pacific Ocean far off near sunset. 

It's a long hike, without a doubt, up there. It is nearly five miles. But, there's lots of vistas--as well as too many new and ugly houses, of course, this being L.A.!

No comments: