Saturday, October 18, 2014

Seanré Mhic Eoin 2014

Bhi Léna agus mise sa ghrianghraf ar feadh an deireadh na tseachtaine seo caite anseo. D'fhreastail muid dinnéar mhór ina Tailte na Dearg. Tá Leon ina mhac léinn ar an Ollscoil ann, ach ná bhfuil go léir.

Tá sé mhac léinn ina hIonad an Mac Eoin ann. Bhain Léna sí céim ann. Go gairid, beidh mar sin Leon, i mBealtaine seo chugainn.

Ardaíodh sin cistí ar an Ionad. Bhlais againn fíon fíneáil, gan amhras. Sampláladh muid champagne geal ón Nua-Shealainn. Bhí sé molta ar Wes Hagen ó fhíonghoirt Clos Pepe i Lompoc.

Duirt an tOllamh Bill McDonald go Leon chun iarracht a dhéanamh Cabernet Sauvignon ó Heitz Cellar ina Ghleann Napa. Spreagadh Leon seo dom. Is maith liom é; bhí sé láidir agus saibhir ann.

Roghnaigh mé le haghaidh ar mbord dinnéar, de sheans, seanré Cabernet rua eile, le "Dante". Iarr mé mar gheall ar an ainm, ach go fírinne, is maith liom é níos mó fós. Rinne é féin iosmairteach agus bríomhar, a shaibhriú óiche go iontach leis Léna, Leon, agus mhic léinn sean agus nua ó Mhic Eoin.

Vintage Johnston 2014.

Layne and I were in this photograph during the past weekend here. We attended a grand dinner in Redlands. Leo is a student at the University there, but that is not all.

He's a student at the Johnston Center there. Layne took her degree there. Soon, Leo will, next May.

It raised funds for the Center. We tasted fine wines, without doubt. We sampled bright champagne from New Zealand. It was recommended by Wes Hagan from Clos Pepe vineyard in Lompoc.

Professor Bill McDonald told Leo to try the Cabernet Sauvignon from Heitz Cellar in Napa Valley. Leo encouraged me. I like it; it was strong and rich.

I chose for our dinner table, by chance, another vintage Cabernet red, from "Dante". I wanted it because of its name, but truly, I liked it a lot also. It made itself effervescent and lively, to enrich a wonderful evening with Layne, Leo, and other students old and new from Johnston.

No comments: