Thursday, February 27, 2014

Ag cur cuairt Cookham

Chuaigh Léna agus mé ar an traein go Paddington i Londain go dtí an baile Cookham ag imeall an abhainn Thames Dé Sathairn. Iarr muid a fheiceáil an áit a raibh cónái Stanley Spencer ar feadh ar shaol (1891-1959). Ar ndóigh, d'imigh sé go An Domhan Mór, cosúil le fír eile an oiread sin ansin.

Chónaic muid múrmhaisithe móra ag Teach Somerset an lá roimh inné. Mar sin, tá na pictiúr agus líníochtaí ina Dánlann Stanley Spencer níos mó faoi shaol laethúil. Ach, scrúdaigh Spencer an radharc Críostaí triu amharc mistiúl agus umhal, ina tstraide na Cookham féin leis a comharsanaí.

Is féidir leat a fheicéail go leor faoi Cookham ar líne. D'fhoglaim mé go raibh áit an-sean agus ro-stairiúl. Ciallaíon an t-ainm ar siúl "cwch-ium," mar sé "áit báid" i Chéilteach arsa.

Shiúl muid ag timpeall: go siopa tae, go Cora Olney, an eaglais meánaioseach, go bhruach na habainn Thames, An Póna agus móinteach, agus an stáisiún traenach. Thóg Spencer an traen laethúil ag a hocht go Londain a fhreastail An Scoil Slade agus d'fhill sé in am don tae. Bhí mac léinn gan íoc ansin, gan amhras.

Chaill muid an traen, ach bhí maith linn an baile. Gan fírinne, ba mhaith liom a fanacht ansin ar feadh tréimhse níos faide. Mar sin féin, bíonn straidbhaile dara is saibhre sa Bhreatain.

Visiting Cookham. 

Layne and I went by train from Paddington in London to the town of Cookham along the river Thames on Saturday. We wanted to see the place Stanley Spencer lived during his life (1891-1959). However, he went off to the Great War, as so many men of his time then.

We saw the great murals at Somerset House the day before yesterday. Therefore, the paintings and drawings in the Stanley Spencer Gallery are more about daily life. But, Spencer perceived a Christian view through a mystical and humble perspective, in the streets of Cookham itself with his neighbors.

You can see more about Cookham on line. I learned that it is a very old and quite historical place. The place name means "cwch-ium," that is "place of boats" in ancient Celtic.

We walked around: to the tea-shop, to Olney Weir, the medieval church, the banks of the river Thames, The Pound and moor, and the train station. Spencer took the train daily at eight to London to attend the Slade School and he returned in time for tea. He was an outstanding student there, without a doubt.

We missed the train, but we liked the town. Truly, I would like to stay there for a longer time. All the same, it's the second richest village in Britain.

(Píctiúr: Móintéan na Cookham/Cookham Moor, 1937)

No comments: