Sunday, December 15, 2013

Ag feacháint Acadia agus Port Nua

Fhan muid in aice leis an gcladach Atlantaigh faoi dhá. Go minic, bhreathnaigh muid áit chomh seo (suas) ina riasc ag imeall Cuan na Doingean, Cuan na Róna, agus Riasc Deas i Maine ar Oiléain an Mhóta Fhasach. Bhí ag thiomáint i bPhairc Náisúinta Acadia, mar chonaic muid radharc go cosúil sin aríst agus aríst eile.

Gan amhras, bhi lá breá ansin. Shúil muid go Cuan na Long agus Oiléain na mBarr fós. Measaim go raibh ag shúil deag mile an Lá na Marbh sin.

Ina ár óstan, thug mé faoi deara cóip an amhran "An Buachaill Choilíneacha Fiain." Bhí óstan ag ainmithne "Castlemaine." Is áit Caisléan na Mainge i gCarrai.

I gCuan na mBarr, d'ól muid ina "Tuirlingt Laoire" bideach: de reir acu is an teach tábhairne na hÉireann soir sna Stáit Aontaithe, Áfach, cúpla bloc soir, ag trasna ón gcé, bíonn an teach tábhairne Tigh Phádraig mór ag dúnta lasmuigh den séasúr, ach go raibh comharthaí dátheangach, i mBéarla agus Gaeilge go nádurtha, go leír timpeall air.

Is maith linn an baile Port Nua ina Oiléain na Rhode trí lá ina dhaidh sin; tá suiomh stairiúl leis áiteannaí lán de Chumann na gCairde agus Gúidiach adhartha agus áruis cáiliúla ag imeall an aillte. Fhan muid i seomra iontach ina Ard-Mheara de Ghrasta a toghail ar Alfred Vanderbilt i 1909. Ar an drochuair, go raibh sé ach oíche amháin.

Seeing Acadia and Newport

We stayed near the Atlantic shore twice. Often, we saw a place like this (above) around Bass Harbor, Seal Cove, and Pretty Marsh in Maine on Mount Desert Island. We drove in Acadia National Park, so we saw a sight like this over and over.

Without a doubt, it was a lovely day. We walked to Ship Harbor and Bar Island too. I reckon that we walked ten miles that All Souls Day. 

In our inn, I noticed a copy of the ballad "The Wild Colonial Boy." The inn is named after "Castlemaine." It's a place in Kerry.

In Bar Harbor, we drank in tiny "Leary's Landing": according to them it's the easternmost Irish pub in the United States. However, a few blocks east across from the pier, Paddy's large pub was closed off-season, but it had signs all around it in two languages: Irish and English, naturally.

We liked Newport in Rhode Island three days later; it's an historic site full of houses of Quaker and Jewish worship and famous mansions along the cliffs. We stayed in a splendid room in Grace Mansion built for Alfred Vanderbilt in 1909. Unfortunately, it was for but only one night.

No comments: