Friday, November 15, 2013

Ag taistil go dtí Stáit Nua Eabhrac

Chuaigh muid go dtí Colaiste na Bhaird a cur cuairt ár mhac níos óige le linn an dhá tseachtaine seo caite. Bíonn Niall i gcónaí ina Stáit Nua Eabhrac ina gcolaiste, ag imeall an Abhainn Hudson. Go deimhin, tá séisean ábalta fheiceáil an abhainn mór in aice leis an ionad álainn seo.

Bhí muid ag taistil chun freastal an deireadh na seachtaine do theaghlaigh ansin. Chuala Léna agus mise ceantannaí agus mion-rangaí. Shiúl muid ar fud an champais (agus reilig phictiúr anseo) íomlán an duilleoigaí an fhomhair.

Ith muid leis Niall, fós. Tá béilí ar "The Local" agus "Terrapin" i Rhinebeck ag an dá blasta. Cócaráithe Léna bia "ar bhaile" leis comhábhair úra ón margadh feirmeoirí freisin; is maith leo é ag ith Niall agus cúig na chairde air.

D'imigh muid go bPittsfield i Massachusetts a foghlaim faoi Herman Melville ar An Athenaeum ansuid agus an músaem go aisteach agus taitneamhach i gcathair beag sin. Tháinig muid go baile na Melville, atá ainmnithe "Arrowhead," go raibh dúnta. Mar sin féin, shíul muid ag timpeall a cluain agus coillte; bhreathnaigh muid an h-iomaire "Greylock" chomh míol mór-cruthach atá spreag, b'fhéidir, an cruth na Moby-Dick.

In aice-láimhe, i Lenox, chuairt muid an "An Mhóta," an Ard-Mhéara na Edith Wharton. Go fírinne, tá sí an-mhór. Ar ndóigh, bhuail muid leis ár chara Jerome ina suíomh ina chineál céanna i tSaratoga Springs dhá lá ina dhiaidh sin, mbealach chun na Fraincis Ceanada.

Traveling to New York State.

We went to Bard College to visit our younger son during the past two weeks. Niall's living in New York State at college, on the edge of the Hudson River. In fact, he himself is able to see the great river near this lovely location.

We traveled to attend a weekend for families there. Layne and I heard speakers and mini-classes. We walked around the campus (and graveyard pictured here) full of leaves in autumn.

We ate with Niall, too. Meals at "The Local" and "Terrapin" in Rhinebeck were both delicious. Layne cooked a meal "at home" with fresh ingredients from farmers' markets also; Niall and his five friends liked it. 

We went off to Pittsfield, Massachusetts to learn about Herman Melville at the Athenaeum over there and the museum strange and interesting in that small city. We arrived at the home of Melville, which is called "Arrowhead," but it was closed. All the same, we walked around the meadow and woods; we viewed the whale-shaped "Greylock" ridge which inspired, perhaps, the design of Moby-Dick.

Nearby, in Lenox, we went to "The Mount," the mansion of Edith Wharton. Certainly, it's very grand. Of course, we met with our friend Jerome in a similar setting in Saratoga Springs two days later, on our way to French Canada.

No comments: