Sunday, September 15, 2013

Ag foghlaim faoi Galicia

Faoi deireadh, bím ag léamh mír faoi na Gailíse sa Spáinn. Deirtear finscéal go raibh ndúiche Cheilteach fadó. Ach, níl mé cinnte mar scoláire, ar an drochuair.

Mar sin féin, thósaigh mé fuarthas ar iosacht leabhar leictreoneach le David Hoffman. Is treoirleabhar aísiúil é. Scriobh sé go soiléir agus gonta.

Tá mé ag gheofar ar iosacht leabhar eile leis filiochta aistrithe ó Gailísis go Béarla-- agus roinnt Gaeilge. Beidh mé sé ag thaispeáint ar bealach spraoiúil a foghlaim beag as Gaeilge agus Gailísis a chéile. Is cosúil Portaingéilis go fírinne.

Is maith liom an suíomh seo ar an nghréasán Turgalicia freisin. Tá tú in ann ag dul ag imeall an réigiún agus ag fheicéail an tír féin. Tá bealaí taistil eagsulaí ann.

Go minic, d'fhéadhfadh go mbeadh mearbhall nuair a lorg de reir "Galicia" i mBéarla. Tá sé freisin réigiún arsa sa Pholainn. Bhí conái Giúdaigh ann, go dtí go chéid seo caite. Fada ó shín, rinne Ceiltigh ansin.

Learning about Galicia

Lately, I'm reading a bit about Galicia in Spain. It's said in legend that it was a Celtic heartland long ago. But, I'm not sure as a scholar, unfortunately. 

All the same, I started with borrowing an electronic book by David Hoffman. It's a useful guidebook. It's written clearly and concisely.

I am borrowing another book about poetry translated from Galician to English--and some Irish.  It will show me a fun way to learn a little in Irish and Galician together. It's like Portuguese, certainly.

I like this site on the web Turgalicia too. You are able to go about and the region and to see the land itself. There's various itineraries there.

Often, there may be confusion when searching regarding "Galicia" in English. It's also an ancient region in Poland. Jews lived there, until the last century. Long ago, Celts did.

(Photo/Grianghraf: Cristina Pato leis bratach na Gailíse agus píopaí/with a flag of Galicia and pipes.)

1 comment:

tony bailie said...

Pearse Hutchinson translated a selection of Galician poems in his collection Done Into English, although I thought the Catalan poets he translated were far more interesting. I've also read a couple of novels by Manuel Rivas - In The Wilderness was particularly good.
The Austro Hungarian region of Galacia stretched deep into Ukraine and Lviv, were I was last month, was its capital. Most people there spoke Ukranian as opposed to Kiev (Kyiv in Ukranian) where Russian seemed to be the first language.