Sunday, June 30, 2013

Crannaí agus Sliabh Maolín

Is cuimhne liom an radharc chomh seo. Rúgadh mé in aice leis anseo. Chuir an grianghraf i gCovina nuair ag fásadh úlloird go leor fadó.

Thóg Clarence Tucker seo. Measaim go raibh séisean féin is óige ansin. Bhí amharc seo i 1900. Ar ndóigh, fuair sé bás i 1970.

Ar feadh an bliain sin, bhí mé óg freisin. Bhí mé i gcónaí i Claremont, D'imirt mé leis mo chairde ina h-úlloird na crannaí líomóide ar chúl mó thí.

Chonaic mé an sliabh ceanna leis sneachta. Tá Sliabh Naomh Antoine go hoifigúil ann. Ach, glaoch gach duine áitúil leis an leasainm é "Sliabh Maolín."

Tá sé thart ar deich míle míle ard ansiud. Tá sé ina sainchomhartha ag imeall an Cathair na hÁingeal ann, go deo. Is féidir liom a fheiceáil go fóill ar an lá glan daichead míle ar shiúl ina ghemreidh anois.

"Trees and Mt. Baldy"

I remember a panorama like this here. I grew up near here. The photograph was taken in Covina when many orchards grew long ago.

Clarence Tucker took this. I reckon he himself was very young then. This view's in 1900. However, he died in 1970.

During that year, I too was young. I was living in Claremont. I played with my friends in the orchard of lemon trees the back of my house.

I saw this same mountain with snow. It's Mt. San Antonio officially. But, everyone locally calls it "Mt. Baldy."

It's about ten thousand miles high up there. It's a landmark around Los Angeles, always. I'm able to see it still on a clear day forty miles away in winter now.

No comments: