Monday, April 29, 2013

"Gealltanas go deo"

Scríobh mé an h-ám go riomh faoi ealáintóir seo. Is maith liom "Sléibhte Naomh Jacinto" le Emil Kosa, Jr. Mar sin, d'fhéach mé a fháil níos mó.

Mheas mé faoi tuatha áitúil in aice leis go raibh ag ainmnithe an Impireach Intíre is deánaí. Nuair bhí mé is oige, bhí mé ag cónaí ansin i tSliabh Shoiléir. Ach, tá ceantar i bhfad níos plódaithe anois.

Ar an abhar sin, lorg mé a fhoghlaim an maidir leis an spásannaí oscailte téaltaithe ann. Faoi deireanach, bogadh níos mó dhá mhillún daoine nua tar éis ann. Nílim fheiceail úlloird agus bhfíonghart m'óige inniu.

Is cuimhne liom briongloid go minic ar feadh mo saor faoi radharc chomh seo suas. Dar teideal Kosa é "Gealltanas go deo." Ar ndóigh, níl fhíos agam an eolas ar chor ar bith faoi an ionad go cruinne air.

Mar sin féin, tá amharc seo is cosuil lánléargas is gnách ar hagaidh an suíomh seo ann fadó. Is docha, nach mbeadh tú a fháil aiteannaí go leor ar bith níos mó ansin. Beidh mé ag choinneail ar lorg, fós.

"Forever's Promise"

I wrote a time before about this artist. I liked "San Jacinto Mountains" by Emil Kosa, Jr. Therefore, I looked to find more.

I was thinking about the local territory nearby that was called the Inland Empire lately. When I was much younger, I was living there in Claremont. But, the district's much more crowded now.

For that reason, I am searching to learn more about the vanishing open spaces there. Recently, more than two million new people have moved there. I don't see orchards or vineyards of my youth today.

I have had a dream often during my life about a view like this above. Kosa gave it the title "Forever's Process." However, I don't have any information at all about the precise location of it.

All the same, this view's similar to a typical panorama for this setting, long ago. For sure, you could not find many places like that any more there. I will keep looking.

No comments: