Tuesday, January 15, 2013

Grús nó Gé?

Nuair chuaigh go mo fhuinneoig thuas staighre inné, chonaic mé seo. Shíl mé go raibh mála plaisteach bán. Shéid an gaoth go leor ar na cnoic os cionn mo theach, go cinnte.

Chuir mé mo dhéshúiligh síos ó seilf ard. D'fheach mé níos dlúithe aríst. Anois, bhreathnaigh mé an éan ina ionad sin.

Bhí muineál fada agus comhlacht urrúnta air ann. Níl a fhios agam ach beagán eolas faoi cineálacha na n-éan. Mar sin, ní raibh mé cinnte má bhí sé grús nó gé.

Fhill mo mhac Niall ar ais go óna scoil. D'iarr mé air. D'fhreagair sé go mbeadh sé grús.

Rinne Niall an ghrianghraf seo. Tá muid i gcónaí ag imeall an cathair ar feadh i ngach ceann dár saol; nach bhfuil muid cinnte. B'fhéidir, tú ábalta insint freagra ceart dúinnsa.

Crane or goose? 

When I came to my window upstairs yesterday, I saw this. I thought it was a plastic bag. The wind blew a lot on these hills above my house, certainly.

I got my binoculars down from a high shelf. I looked more closely again. Now, I viewed a bird in its stead.

It had a long neck and a sturdy body. I have but a little knowledge about types of birds. Therefore, I was not sure if it was a crane or a goose.

My son Niall came back from his school. I asked him. He replied it might be a crane.

Niall took this photograph. We've lived for all of our lives around the city; we're not sure. Perhaps, you're able to tell us the right answer.

No comments: