Thursday, November 29, 2012

Grianghraf na Himíleachaí

Dúirt mé múinteoir eile ar mo scoil faoi a chreideamh. Chonaic sé spárálaíscáiléáin ar mo ríomhaire ag an obair. Taispeántais grianghraf ó sliabh os cionn loch i tSikkim. 

Níl ábalta chóipeáil sé níos mór anseo. Úinéireacht Microsoft é. Mar sin féin, ábalta tú a fhéiceant an imeasc seo níos lú suas. 

Breathnaigh mé ar sé go minic. D'inis múinteoir dom go raibh más radharc a choinneail ar lorg, beidh mé ag dul ann lá amháin. Mhínigh sé go raibh mian ag a bhean a tí ag dul An India. 

Ba mhaith sí ag cur cuairt an Taj Mahal. Bheul, bhí grianghraf de aici. Bhí chuimhne dí de go rialta.  

Ar ndóigh, chuaigh siad a chéile ansiud ag deireanach. Mar sin, chuir mé é ag leanúint ar aghaidh an grianghraf Himíleacha ar an gcúis chéanna. B'fhéidir, is féidir liom dul an Himíleachaí lá amháin.

A photo of the Himalayas.

Another teacher at my school told me his belief. He saw a screensaver on my computer at work. It displays a photograph of a mountain over a lake in Sikkim.

It's not able to be copied larger here. Microsoft owns it. All the same, you are able to view this image smaller above.

I look at it often. The teacher told me that if a view of a sight is kept, I will go there one day. He explained his wife's wish to go to India. 

She wanted to visit the Taj Mahal. Well, she had a photograph of it. She was reminded by it regularly.

Of course, they went together over there at last. Therefore, I continue to put a photo of the Himalayas up for the same reason. Perhaps, I will be able to go to the Himalayas one day.

No comments: