Monday, October 15, 2012

Craobh Curtin i Milwaukee Dhonáill

Duirt mo chara Dónall i Milwaukee faoi Conradh na Gaeilge leis Craobh Curtin anseo. D'inis sé go "World Irish" mar gheall ar fiche blian ó An Craobh sin. Scríobh mé ar mo blag roimh i 2009 faoi seo, freisin.

Bhuail mé le Dónall ina Ghleann Cholm Cille ar feadh an samhraidh i 2007. Thaistil beirt ar chéile--ar fud an ro céanna ar chúl an bhus--go an gCathair na Luimheach go dtí Dún na nGall ar bealach fada triu Sligeach go Gaillimh. Ach, ní raibh fhíos againn faoi eile go dtí go ar an mbus deireanach go Baile Dhún na nGall go dtí An Ghleann seisean féin.

Ar ndóigh, fhreastail muidsa Oideas Gael a fhoglaim Gaeilge. Ní raibh muid sa ráng céanna. Bhí leibhéil éagsúlaí, go nádúrtha, ansin.

Ach, bhí a fhíos ar an cheile as an teach tabhairne in aice leis an scoil, Teach Rhuartaigh. Tá tú ábalta a feiceáil an 'Rorty's' féin ar an grianghraf ar an nasc leis An Craobh suas. Tá áit go clú ar seinm ceoil tradisiúnta ann.

Mar sin féin, is cuimhne liom mac léinn baineann go an ollscoil na Wisconsin i Milwaukee chomh mac léinn eile i mo rang. Bhí gruaig daite corcairdhearg ag Cáit! Tá beagnach gruaig liath liomsa anois, faraor.

Craobh Curtin in Dan's Milwaukee

My friend Dan in Milwaukee spoke about The Gaelic League's Curtin Branch here. He told "World Irish" regarding the twentieth anniversary of that branch. I wrote on my blog before in 2009 about this, too.

I met Dan in Glencolmcille during the summer of 2007. The pair of us travelled together--across the same row back of the bus--from Limerick city to Donegal by long way of Sligo and Galway. But, we didn't know about the other until the last bus from Donegal town to the Glen itself.

Of course, we attended Oideas Gael to learn Irish. We were not in the same class. There were different levels, naturally, there.

Yet, we got to know each other by way of the tavern near the school, Teach Rhuartaigh. You are able to see "Rorty's" itself by the Branch link's photo above. It's a location famed for traditional music playing.

All the same, I remember a female student from the state university of Wisconsin in Milwaukee as another student in my class. Cáit had crimson-dyed hair! My hair, unfortunately, is now nearly gray.

No comments: