Saturday, September 15, 2012

Aiséiri le Stanley Spencer

Is maith liom an péintéir Stanley Spencer. Chuir mé suas beirt de chuid múrmaisiú faoi An Aiséiri. Tú ábalta fheicéail an sonas de na daoine ar méadú tagtha as an h-uaigheannaí.

Phéintéail Spencer radharcannaí dífríulaí dó sceál seo.  Bá é an téama seo go minic dó sna 1930idí agus 1940idí. Rinne sé leagannacha éagsulaí, mar shampla, le haghaidh reilig im bPort Ghlaschú, an dara le haghaidh séipéil de réir cuimneachan na Cogadh Mór i mBurghclere, agus an eile leis an dúchais reilig aige i gCookham i Sasana.

Ar ndóigh, is bréa liomsa is fearr an dhá seo anseo. Is é an chéad íomhá ó 1945. Measáim go raibh a ceiliúrann "Aiséiri an teacht le chéile" ag deireadh An Dara Cogadh Domhanda.

Is é íomhá an aghaidh thíos "Ardú na h-ínion Jairus" eile í 1947. Ach, sílím go raibh níos sona na an ceann i aice na gCookham. Chuir mé seo ar an Leabhar Aghaidh chomh amlíne íomhá faoi deireadh.

Móraim a dhearcadh agus cumhacht tréithe. Mar sin féin, tá difríocht leis gach na híomhannaí aige ar an ábhar seo.  Mar sin, níl breitheamh é ann.

Resurrection by Stanley Spencer

I like the painter Stanley Spencer. I put a pair of his murals about the Resurrection up. You can see the happiness of the people risen from their graves.

Spencer painted different views of this scenario. This theme happened often between the 1930s and 1940s. He made various versions, for example, at the cemetery in Port Glasgow, a WWI memorial chapel in Burghclere, and another for his native chapel in Cookham in England.

Of course, I love most the two here. The first image is from 1945. I reckon it may be celebrating the  "Resurrection Reunion" closing the Second World War.

The second image below is  "The Resurrection with the Raising of Jairus' Daughter" in 1947. But, I think that one's happier than that at Cookham. I put this on my Facebook as a timeline image recently.

I praise his characteristic perspective and power. Nevertheless, there's a difference with all his images on this topic. That is, there's no judge.

No comments: