Thursday, May 31, 2012

Urú gréine, ina tí solais

Chonaic mé grian-éiclips faoi deireanach. Dhreap mé suas fána ar-ghéar ag trasna ó mo theach. Bhí luí na gréine nach beag.

Chuir mé bileog páipéir ban síos ar an talamh. Choinn mé bileog eile leis an solas. Rinne Léna poll beag leis biorán a feiceáil an radharc os cionn chomh ceamara.

Fhéach Léna, Niall agus mise dealbh bídeach ar an clar na talún. Bhí sé míon. Bhreatnaigh muid ach oiread na fríde ar páipéir thíos.

Bhí cuimhne liom go raibh ceann chomh seo thart ar dhá scór bliain ó shin. Níl ábalta a fhíos agam más rud é nach mbeidh eile ar feadh mo saol, go cinnte! Mar sin, ná raibh sé grian-éiclips eile ag imeall an áit anois ar feadh lena liomsa.

Chuala mé ní raibh eile sa cheantar chomh seo go dtí 2071. Ar ndóigh, b'fhéidir beidh mé anseo. Mar sin féin, beidh mé céad agus deich mbliana d'aois.

Solar eclipse, "in the house of the sun."

I saw an eclipse of the sun recently. I climbed up a very steep slope across from my house. It was almost sunset.

I put a sheet of white paper down on the ground. I held another sheet up to the light. Layne made a little hole with a pin to view the scene above like a camera.

Layne, Niall, and myself looked at a tiny image on the page on the ground. It was very small. We watched but a bit of it on the paper below.

I was reminded of how there was one like this that happened "two score years ago." I wasn't able to know if there will be another one during my life, certainly. That is, there may not be another solar eclipse around the place here during my lifetime.

I heard there may not be another one locally until 2071. Of course, perhaps I'll be here. All the same, I'll be one-hundred-and-ten years old.

Grianghraf le/photo by Mike Maginot, Gleann Féir i gCalifoirnea/Grass Valley, California 20ú Bealtaine/20 May, 2012.

No comments: