Monday, April 30, 2012

Dúnmharú de bean rialta i Tibéid

Thosaigh mé an leabhar fuaime ag scríofa le Jonathan Green ar feadh an mhí seo caite. Tá sé ag scrúdaíonn dúnmharú i Tibéid i 2006. D'inis mé daoibh an tús an leabhar ar an bhlag seo an uair dheireadh.

Bím ag insint faoi an chuid eile den scéal inniu. Is Luis Benitez sléibhteoir an-cháilúil é. Chuaigh sé go an Himiléach mar threoir.

Chonaic é leis na dreapadóirí sléibhte go leor leis sé féin an dúnmharú na Kelsang Laptso, bean rialta, ar fad. Ní raibh siad ábalta chun stop a chur leis an urchair ó na póilíní na Síneach. Mar sin féin, rinne na dreapadóirí rogha a cabhair--ó ní chun cabhrú--lé Tibéidis eile ansin in aice leis an Neipeal agus siochain.

Chaith na dídeanaithe ag dul ag trasna an teorann. Ní raibh go leor dreapadóirí mhaith ag iarraidh a fearg na Síne. Áfach, cúpla chinn an fhírinne a insint nuair tháinig siad a Kathmandu.

Mar shampla, bhuail Benitez leis an compánach na Kelsang, Dolma, ansiud. Chuala gníomhaithe na dúnmharú; siadsan ghriangraif físeán le Sergiu Matei agus roinnte leis an meáin. Inseoidh siad faoi an tragóid ar chéile-- agus tá an leabhar an-mhaith le Green go rinne mé léirmheas, anois.

A nun's murder in Tibet.

I started an audiobook written by Jonathan Green during the past month. It's exploring a murder in Tibet in 2006. I told you all about the start of the book on this blog the last time.

I'm telling the rest of the story today. Luis Benitez is a very famous climber. He went to the Himalayas as a guide. 

He saw with many other climbers with himself the murder of Kelsang Laptso, a nun, at a distance. They were not able to stop the bullets from the Chinese border police. Nevertheless, the climbers made a choice to help--or not to help--with the other Tibetans there near Nepal and freedom.

The refugees had to go across the border. Many of the climbers did not want to anger {"seek out to redden"} the Chinese. However, a few decided to tell the truth when they arrived in Kathmandu, over there.

For instance, Benitez met with the companion of Kelsang, Dolma, over there.  Activists heard of the murder; they shared photos and a video by Sergiu Matei with the media. They tell about the tragedy together--and through this very good book by Green that I reviewed, now.

(Photo of the body of/Griangraf le gcorp na Kelsang Laptso le Sergiu Matei: aiste/article)

No comments: