Thursday, December 15, 2011

Chistin na Dolly West: leirmheas beag

Fhreastail muid an dráma seo ag scriobh le Proinsias Mac Aonghusa faoi deireanach. Tá sé faoi comhlinti go leor ar feadh an dara chogadh domhanda ann. Bíonn sé ar siúl in aice leis an teorann Uladh i gContae Dún na nGall.

Tagann Dolly ar ais go hIódail a teach. D'fhoghlaim sí faoi rúin go leor idir fír agus mná ansin. Faigheann sí grá agus brón leis ar saigdiúrí Sasanach, Meiriceánach, agus Éireannach--agus a baill teaghlaich.
 
Shíl muid go raibh an dráma níos láidre go luath. Tá sé an-deacair a dhéanamh rún a réidh le coinbhleachtaí teaghlaigh an oiread sin i dhá uair a chloig. Ach, tá na aisteoirí oilte agus cumasach ann. 

Bhí an dráma chéad uair in Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath i 1999. Measaim go mbeadh 'iomrall aimsire' de reir an téama homaighnéasachais fadó. Ina theannta sin, b'fhéidir go raibh an cáineadh Caitleacheachais ar cósuil doibh as áit ina deichniúr na Daichidí sin.

Mar sin féin, is maith linn go minic chuig an Amharclann Bhán Sí. Is iad na drámaí ar chighdéan maith. Tá an suíomh tarraingteach beag fós.

"Dolly West's Kitchen": Mini-Review

We attended this drama written by Frank McGuinness recently. It's about many conflicts during the Second World War. It takes place near the Ulster border with County Donegal. 

Dolly comes back from Italy to her home. She learns about many secrets between men and women there. She finds love and sorrow with English, American, and Irish soldiers--and her family members. We thought that it was stronger early on. It's very difficult to make a resolution of family conflicts in the space of two hours. But, the actors are diligent and talented there.

The drama premiered at Abbey Theatre in Dublin in 1999. I judge that it might be an anachronism concerning the theme of homosexuality back then. Moreover, perhaps the critique of Catholicism's similarly out of place in that Forties decade.


All the same, it's a pleasure for us often to go to the Banshee Theater. They set the standard for quality drama. It's an appealing site too.


Nasc/link

No comments: