Wednesday, August 31, 2011

Deochannaí agus Amharclann areir aríst

Scríobh mé faoi deireanach de reir ag dul amach leis Léna ag cur "deochannaí agus amharclann." Bhuel, d'imigh muidsa aríst areir go teach tabhairne eile agus amharclann eile. Chonaic muid an drama Eireannach eile agus d'ól mé beoir eile. 


Ar dtús, d'imigh muid ag freastail taispeántas fiseán le Marco Brambilla, "An Lineáíl Dhubh". Bhí é ina Músaem na hEalaine i Naomh Monica ann. Tá sé ag déanamh scannáin is mó agus tá siad ag léirigh leis léirshamhlú is mo fós ansin.  


Thóg Brambilla snaidhm reatha leis scannán; taispeáint sé cúrsa dramaíochta. Níl insint gach gearrscéal air, go fírinne. Nílim ábalta focail a chur a rud fúthú go héasca. Mar sin, feic ar an nasc suas! 

D'fhág muid go "An Amadán an tSráidbhaile" go dtí ar lár Choill Chuilleain. Níor chuir cuairt mé go gceantar na Melrose ar feadh nóimead fada. Níl maith liom a siúl leis dream turasóireachtaí agus slua cuairtaíochtaí go starrógachaí, go fíor. 


Ach, fuair muid eolas an bhealaigh go dtí an teacht tabhairne a tughtha do dhaoine go cairdiúil. D'ordaigh mé beoir speisealta, Lagunitas 13 Sonais. Ach, ní raibh é acu, d'inis an cailín freastal orm go luath. 


Is maith liom pionta "Sean-Cearc Bhreac," ar taobh eile. D'ith mé easc sceallogaí blásta. Is brea Léna a h-easc leis glasraí freisin.

Tháinig muid go "An Amharclann Steifir" ag trasna an sráid plódaithe le trácht. Bhreathnaigh muid ina áit bheag "Clocha ina a Phócaí" le Máire Nic Eoin le Béal Feirste. Bhí seomra gann faoi thróscan ann. 


Rinne beirt duine cúig dhuine dhéag. Tá scannán go raibh ag cruinnithe le Meiriceánaigh agus ag léirithe le Sasanach ag déanta i gContae Ciarrai. Déanann beirt duine áitiúil chomh "sa bhreise" scéim a leagan amach in aghaidh na daoine Choill Chuilleain. 


Is cosúil é le "An Fronsa Bhalworth" (ag feicthe an mí seo) mar sin go bhfuil beirt dhráma ag déanta leis páirteannaí go leor leis aisteoirí níos lú. Níor éirigh "Clocha" leis go hiontach. Níor rinne an beirt aisteora go maith i bpáirteannaí éigin agus ní raibh ábalta deachracht a sharú leis blasannaí eagsulái achan.


Ar deireadh, ní raibh suim agam leis an scéal seisean le Nic Eoin. Mar sin féin, is maith liom a feiceáil drama garamharc. Níl eásca ag dul ar an stáitse.


Drinks and Theatre again last night

I wrote recently on account of going out with Layne to get "drinks and theatre". Well, I we went off ourselves again last night to another pub and another theatre. We saw another Irish drama and I drank another beer.

At first, we went off to attend a video exhibition by Marco Brambilla, "The Dark Lining". It was at the Santa Monica Museum of Art. It was made of the biggest screens and they were detailed with the most careful delineation there, furthermore.


Brambilla built a repeating loop with film; it shows a dramatic cycle. It's not easy to tell each short tale, truthfully. I'm not able to put them into words easily. Therefore, look at the above link!

We drove to "The Village Idiot" in the heart of Hollywood. I had not paid a visit to the Melrose district for a long while. I don't like to walk within a tourist crowd and a throng of gawking visitors, truly.


But, we got directions on the way to the pub given by a friendly man. I ordered a special beer, Lagunitas Lucky 13. But, they didn't have it, the waitress told me later.
 
I liked the pint of "Old Speckled Hen," on the other hand. I ate tasty fish and chips. Layne loved her fish with vegetables also.

We came to the "Zephyr Theatre" across the street crowded with traffic. We watched in a small place "Stones in His Pockets" by Marie Jones from Belfast. It was in a room without hardly any furnishings. 


A pair of people play fifteen people. A film's slated by Americans and directed by an Englishman to be made in County Kerry. A pair of "extras" concoct a scheme to counter the people from Hollywood.It's similar to "The Walworth Farce" (seen this month) since it's a pair of plays made for lots of parts with few actors. "Stones" did not rise to success. The pair of actors weren't good in some parts and they were not able to handle with success some diverse accents.

Finally, the story itself by Jones for me lacked interest. All the same, it's a pleasure to see drama close-up. It's not easy to go out on stage.

No comments: