Monday, June 13, 2011

Plandaí inithe anseo anois!

Cheannaigh mé glasraí eagsula inné. Thóg mé mo bhean a tí cúpón a úsaid ina plandlann áitiúil. Mar sin, chuaigh Niall agus mé ansin a cruinniú siad.

Tú ábalta feiceáil an garraí glasraí ar an bhlag suas. Mar sin féin, is docha go ní fhaca tú na glasraí siadsa féin. Inseoidh mé agat faoi na plandaí go raibh tógtha Niall agus mé. 


Chuir Niall siadsa féin a leanas. Chuidigh mé mír, ar ndóigh. Fhás plandaí difriúil a aghaidh ar ár bhaile. 

Bhuel, fásann mo mac dara in aice leis an tor mharóis tráta go gloaite "Buachaill Righin;" sáiste corcra; beirt lusa na rí; lus na bó an Áirméin; agus ceithre na piobar. Tá luibheannaí eile go iarraidh a ith muidsa go leor. Mar shampla, beidh ag fás Niall miontas mór ina mean ann. 


Ina dhiadh, rinne Niall áit leis spíosraí. Beidh siobhas agus "oregano" ann. Ní bhfuair mé an focal as Gaeilge de reir sin. B'fhéidir, níl ciall go direach in Eirinn dó ann. 

Edible plants now here!

I bought various vegetables yesterday. I took a coupon from my wife to use to a local nursery. Therefore, Niall and me went there to purchase them.
    
You're able to view the vegetable garden on the blog above. All the same, it's probable that you are not able to see the vegetables themselves. I will tell you about the plants chosen by Niall and me.


Niall picked out the following. I helped a bit, of course. Different plants were planted in front of our house. 

Well, my second son plants next to the rosemary bush a tomato called "Tough Boy;" purple sage; a pair of basil; Armenian cucumber; and a quartet of peppers. There's other herbs we wanted to eat besides. For instance, Niall will be growing a large mint in the middle there.


Afterwards, Niall made a place for spices. There will be chives and oregano. I couldn't find the word in Irish for that meaning. Perhaps, there's not a straightforward meaning in Ireland for it there.

2 comments:

Layne said...

I love my tiny new garden. Thank you both!
(and thank you Groupon too!)

Fionnchú said...

Tá fáilte romhat, a bhean a tí! Is docha go raibh ithe muid luibheannaí leis ár bhia go luath. Beidh mé ag cur uisce leo gach lá.

You are welcome, "woman of the house"! It's hoped that we can eat herbs with our meal soon. I will put water on them every day.