Thursday, March 31, 2011

Ag éisteacht go Raidió Bhlag Cainte leis Seán na Cliste


Dúirt mé faoi stair phoblactach agus mná go hairithe dó faoi deireanach. Tá agallamh ag craoladh le Raidió Bhlag Cainte leis craolfar trí roinnt go dtí seo sa Mhárta seo. Tá uair chéad orm go raibh ag rá ar an raidió ann, ar ndóigh.  

Bheul, ní raibh maith liom ag cloisteáil mo ghuth ag béiceach ann. Smaonaigh mé go raibh os ro-h-ardú chomh ag taifeadh mar ráite is ard. Áfach, bhí maith go díreach liom an seans ag caint leis Seán na Cliste, óstach carthanach, agus a h-éisteoirí cliste go leor amach ansin. 

Tú ábalta ag éisteacht go an clár anseo de 14ú Márta faoi bún-stair phoblactach (23:48-31:10). Tá roinnt de réir araon Maud Gonne agus Countess de Markievicz de 15ú Márta ansin (33:20-38:50). Leanaim ag caint fúthu de 21ú Márta ansiúd (28:30-39:50). B’fhéidir, cruinneoidh an clár go fógraí faoi abhar mar gheall ar mná phoblachtachaí eile agus feimineachas ar an saol Angla-Éireannach agus Caitliceach. Cluinfear an chuid eile lá is faide anonn. 

An chuid is fearr den scéal go mbeidh ag cluinfear mo chairde dhil Antoine agus Ciara Mac an tSaoi ag cheile. Is iriseoirí siad ag gcónaí in Eireann. Scríobhann beirt faoi poblachtas go minic. 

Go cinnte, níl fhíos agam chomh ná foghlaim siad! Dá bhrí sin, éist go Raidió Bhlag Cainte anois. Foghlameoidh tú níos mo rudaí Éireannach ag inste le na saoithe-- an dís ag cur tuarisc ar hÉireann acusan féin. 

Listening to Blog Talk Radio with John Smart. 

I spoke about republican history and women especially in it recently. It was an interview broadcast by Blog Talk Radio with three parts so far aired in this past March. It was the first time for me that I was talking on the radio, of course. 

Well, I didn’t like hearing my braying voice there. I thought it was too loud as taped as I spoke far too strongly. However, I was quite happy for a chance to speak with kind host John Smart  and his many smart listeners out there. 

You’re able to listen to the program here from March 14th about basic republican history (23:48-31:10). The part concerning both Maud Gonne and the Countess de Markievicz from March 15th there (33:50-38:50). I follow speaking about them on March 21st over there  (28:30-39:50). Perhaps, the program may announce my material with regard to other republican women and feminism in Anglo-Irish and Catholic life. Somebody may hear the rest at a future date. 

The best part of the story’s that somebody will hear my dear friends Anthony and Carrie McIntyre together. They’re journalists living in Ireland. The pair write often about republicanism. 

Surely I know less than they know! Therefore, listen to Blog Talk Radio now. You will learn more about Ireland told by the experts-- a pair reporting from Ireland themselves.

(Countess de Markievicz:  grianghraf/photo le/by B. Keogh. )

No comments: