Saturday, February 26, 2011

Féile Phistéise Lá Domhan

Scríobh mé as Gaeilge i mo h-aiste níos luath ar an bhlag ar feadh mhí seo is deánaí faoi na cnó pistéise. Tosaigh ag ithe siad go déanach. Mar sin, tá me mír go fiosrach na stair futhú agam anois, ar feadh Phistéise Lá Domhan 26ú na mhí Feabhra.

Inniu, d'fhoglaim mé eolas gearr agus buntáistí sláinte acu anseo: Stair Phistéise. Fhás siad ar dtús i 7000 RC i dTurcai. Bhí siad go cáilúil triu an Soir ar Lár ar feadh i bhfad. Mar sin féin, níl fhás siad i SAM riamh 1976 ag trachtala.

Measaim go feicthe siad nuair ag tiomaint ag imeall i gCalifoirnea lárnach. Fhás rudaí Mheirceanach beaghnach gach ar chor ar bith i mo Stát Órga. Tá mearbhall orm idirdhealú a dhéanamh ar crann pistéise agus crann almóinní, áfach.

Sa Leabhar Geineasas 43:11,"Ansin duirt Iosrael an t-athair leo: 'Más eigean an scéal a bheith amhlaidh, déanaigí mar leanas: Cuirigí in bhur gcléibh cuid do thogha torthaí na tíre agus beirigí síos chuige siúd mar thabhartas beagán balsaim agus meala agus guma agus tragacant agus cnónna pistéise agus almóinne.'" Thúg "torthaí na tíre" nó Talamh Naofa le mhic na hIacóib go hIóseaf san Éigipt. [~An Bíobla Naofa as Gaeilge.]

I finscéal Moslamach, Adam tugadh iad chun talamh. Bhí brea siad le Banrion na Sheba. I ngairdíní crochta de Babylon, chuir Nebuchadnezzar siad ansin.

I mbhóthair síoda ón tSín, dhéanamh ceannaithe cnónna pistéise mar fada buan acu. Tá vitimíní, mianraí, agus saillte deas acu. Tá siad sláintiúil ann.
  
Happy World Pistachio Day.

I wrote in Irish in the entry earlier on the blog recently during this month about the pistachio nut. I started eating them lately. Therefore, I have a bit of curiosity about their history now, on World Pistachio Day.

Today, I learned brief facts and health benefits for them here: Pistachio History. They were first grown in 7000 BCE in Turkey. They were well-known through the Middle East for a long time. Nevertheless, they were not grown in the US commercially until 1976.

I think that I have seen them while driving around in central California. The American kinds grow nearly all in my Golden State. There's confusion for me distinguishing between pistachio trees and almond trees.

"Then their father Israel said to them, 'If it must be, then do this: Put some of the best products of the land in your bags and take them down to the man as a gift--a little balm and a little honey, some spices and myrrh, some pistachio nuts and almonds.'" The "fruits of the land" or Holy Land were taken by the sons of Jacob to Joseph in Egypt. [~NIV translation]

In Muslim legend, Adam brought them to earth. They were loved by the Queen of Sheba. In the hanging gardens of Babylon, Nebuchadnezzar planted them there.

On the Silk Road from China, merchants carried pistachio nuts as they lasted long. They have vitamins, minerals, and "good fats." There's health in them.

Grianghraf le/Photo by Borut Gorenjak.

No comments: