Friday, October 22, 2010

Droid nua ach níl as Gaeilge fós

Céard ábhair Gaeilge ar an guthán cliste atá úsaid leis an Motorola Droid? Conas i gcomórtas an Droid ag baint leis i-Fón ? Ní bhíonn beag is ionann iad--ar ball beag ar an laghad.

Ní thabharfá Droid samhail ar bith dhó ach an ghréasán cúig déag blianta ó shin. Mar sin, tá beagán air a cabhair foghlaimeoirai fasta ansin fós. Nuair cheannaigh mé Droid nua faoi deireanach, cuairdaigh mé go tapaidh ag lorg le rúdai Gaeilge anseo.

Chuir Dónal mo chara ar an Leabhar hAghaidh fógra suas ar an i-Fón leis Buntus Cainte. Is maith liom a feiceáil na taipeannaí seo ag le cur a cuidiú le duine a tuig an teanga beo. Scríobh sé orm go mbeidh feidhmeannaí Gaeilge a tionscadal leis Google sa idirlinn le Droid.

Idir an dá linn, cé acu feidhmeannaí Gaeilge go bhfaighe tú ina margadh Dhroid go dtí seo? Fuair mé dhá ceistiúchán splanc-cartaí. Chonaic mé dhá clár ag labhairt: UTalk le EuroTalk agus BYKI Irish le Transparent Language.

Tá foclóir poca le Collins freisin anseo. Níl ábalta tú ag fáil rúdaí saor, mar sin féin, ach ceann é. Sin é aistritheoir fhurasta: Get the Focal.com. Iarraim feidhmeannaí as Gaeilge go leor go luath ar Dhroid amárach.

New Droid, but nil in Irish now.

What materials in Irish on a smartphone are there to use with the Motorola Droid? How to compare the Droid with the iPhone in this respect? They aren't to be compared--for now at any rate.

You could compare it to nothing but the Web fifteen years ago. That is, there's little to help adult learners there yet. When I bought a Droid recently, I searched quickly looking for Irish things here.

My friend Daniel put on Facebook a notice up on the iPhone with Buntus Cainte. I was pleased to see these tapes adapted to help people understand the living tongue. He wrote me that there will be Irish applications that will be developed with Google in the meantime for the Droid.

Meanwhile, which Irish materials will you find in the Droid market so far? I found two quizzes with flashcards. I saw two talking programs, UTalk by EuroTalk and BYKI Irish by Transparent Language.

There's a pocket dictionary from Collins there also. You're not able to get free things, all the same, but one. That's a simple translator: Get the Focal.com. I await materials in Irish galore for the Droid in the future.

No comments: